Elevhälsan - Elevhälsan
E-post:

Lösen:

Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


MIND för psykisk hälsa

Mind har arbetat med att främja den psykiska hälsan sedan 1931. Genom åren har vi alltid arbetat både med att påverka samhället för att bidra till att skapa strukturella samhällsförändringar, samtidigt som vi har haft konkret stödverksamhet för människor som mår psykiskt dåligt. Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet, och visa på nya vägar för att främja den psykiska hälsan.  Läs mer

Värt att veta – om sexuella övergrepp på barn

Barnhuset har fått ett nytt uppdrag från regeringen, de ska sprida kunskap om sexuella övergrepp mot barn. Målgrupp är barn själva, föräldrar, människor som arbetar med barn och andra vuxna.  Läs mer

»Till alla artiklar

Bloggar

Anna Nygren
2014-10-23 09:49: Stresshantering i klassrummet

»Till alla bloggar

Fråga experterna

Datorjournal- Kristina Lekberg, Advance AB
Friskolan köper kommunens skolhälsovård- skriva i kommunens datorjournal?
»Alla svar av Datorjournal- Kristina Lekberg, Advance AB
Datorjournal- Kristina Lekberg, Advance AB
Kan skolpsykolog dokumentera i datorjournal hemifrån
»Alla svar av Datorjournal- Kristina Lekberg, Advance AB

»Till alla experter

Boktips

Allergi och astma hos barn

Allergi och astma hos barn är en efterlängtad bok som ger fördjupad kunskap om olika typer av allergirelaterad sjukdom hos barn och ungdomar. Boken spänner över hela kunskapsfältet från epidemiologi, mekanismer och allergidiagnostik till kliniska tillstånd som astma, allergiska näs- och ögonbesvär, matallergi, eksem, urtikaria och anafylaxi.  Läs mer

Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar. Detta arbete måste ständigt utvecklas och följa förändringarna i samhället samt utgå ifrån barns och ungdomars olika livsvillkor. Idag saknas litteratur som samlat beskriver hälsofrämjande insatser utifrån olika professioners ansvarsområden och som därigenom kan bidra till en ökad förståelse av behovet av samarbete.  Läs mer

»Till alla boktips

På gång

2014-11-06 09:00 - 16:30
CAN-dagen 2014
2014-11-06 10:00 - 16:00
Sömnskola i Göteborg
2014-11-11
Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska ledning, MLA
»Till kalendern

Nyheter

2014-09-29: Psykologen och f.d. mobbaren svarar på frågor om mobbing
2014-09-29: Utreder inte brott mot barn i tid
2014-09-29: Våld mot barn måste utredas snabbare
»Till nyheter

Länkar

Barnrättsakademin
Ung livsstil
Barn- och Elevombudet, BEO
Trygga Barnen
Barnastma.se
»Till länkregistret

Information om cookies

Skriv ut den här sidan Skriv ut Tipsa någon om den här sidan Tipsa Värva Värva
ANNONSER:Ett?riga handledarkurser hos Byr?us & Gilbe