Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Nyhetsbrev från Elevhälsan.se

Här kommer 2017 års första nyhetsbrev från elevhälsan.se

Webbsidan för dig som arbetar inom elevhälsan eller som är intresserad av elevhälsofrågor

Foto: Charlotte Hall  Läs mer

Alla hjärtans dag 14 februari

Nordiska museet i Stockholm har samlat och skrivit lite fakta om Alla hjärtans dag.

Alla hjärtans dag, eller Valentine’s Day som den heter på engelska, började firas i Sverige mycket sent. Förebilden kom från USA under 1900-talet och firandet har växt de senaste decennierna.I anglosaxisk tradition har dagen större betydelse än här. Den går tillbaka på medeltida vårfester, där flickor och pojkar på lek parades samman inför våren.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2017-01-15 17:45
Hur hjälper vi bäst unga som går och lägger sig för sent?


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

2016-12-20 13:40
”Allt från Ernst till djup misär”


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2016-12-08 11:56
Lära ut och lära inTill alla bloggar

Fråga experternaExtra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Tester som elevhälsan utför
Alla svar av Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Till alla experter

Boktips

En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk, Sanna Mohr och Sannie Wedberg

Språket är en tillgång och hur vi använder det påverkar oss och vår omgivning. Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Samtidigt som vårt språk är något positivt så är det också ett problem med språk som skapar rädslor, utanförskap och maktlöshet. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i barn-och ungdomsgrupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med att sätta tonen och gränserna i sina sociala rum.  Läs mer

Leda och organisera medicinsk elevhälsa - Handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer

Skollagen föreskriver att elevhälsans olika delar ska samverka under rektors ledning. De medicinska insatserna måste dessutom följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen, ett område som skolledare ofta har svårt att överblicka och tolka.?
Författare:
Josef Milerad
Ylva Solders Wändahl
Mats Swensson  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Barnafrid
BUFFF
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Till länkregistret

Information om cookies

annonser