Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?

Ej medlem? Registrera dig!

Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott

Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Brottsoffermyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp.

Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.  Läs mer

Skolinspektionens rapport- "Från huvudmannen till klassrummet - tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat"

Rapporten bygger bland annat på inspektioner på ungefär 6000 skolor och enkätsvar från 400 000 elever, föräldrar och skolpersonal. Skolinspektionen kommer även att beskriva hur de från och med nästa år kommer att förändra sitt tillsynsarbete

Alla i skolan måste ta sitt ansvar för att det ska fungera bra, från elever till lärare, rektorer och huvudmän. Det kan Skolinspektionen konstatera efter fem års tillsyn med bland annat 1000 kommuntillsyner, 13 000 inkomna anmälningar och 48 000 intervjuer.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

BEO-bloggen

2014-11-18 09:39
Skolans mest otrygga platser


Anna Nygren: Om sömn och stress

2014-11-11 07:23
Senare skolstart förskjuter sömnen ytterligare


BEO-bloggen

2014-11-04 10:06
Ansvaret ligger inte på den utsatta elevenTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Deprimerade och självmordsnära tonåringar

Deprimerade och självmordsnära tonåringar:en praktisk vägledning i bemötande och behandling av David Brent,Kimberly Poling, Tina Goldstein

Tonårsdepression är ett utbrett och allvarligt problem som innebär en oerhörd utmaning för all personal. Den här boken är lättillgänglig och bygger samtidigt på forskning i kombination med författarnas samlade vårderfarenhet från möten med tusentals deprimerade och självmordsnära tonåringar. Många och variationsrika fall­beskrivningar ger läsaren vägledning i att bygga upp en stark terapeutisk relation.  Läs mer

Att arbeta med barnkonventionen - såklart Mohr/Wedberg

Boken går igenom de 41 sakartiklarna i Barnkonventionen med en övning till varje artikel. En förklaring i kortversion sätter dig som ledare snabbt in i sammanhanget. Med rörliga övningar och dilemman ges barnen möjlighet att ta ställning, diskutera och göra sin röst hörd.

Många rättigheter går in i varandra och ni kommer säkert beröra dem utifrån många fler perspektiv än just de som tagits upp i boken.

Med denna metodhandbok skapar du möjlighet för barn att tidigt få en uppfattning om vad Barnkonventionen innehåller och att stärka dem att säga vad de tycker eller reagera när något är fel.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Ung livsstil
Barn- och Elevombudet, BEO
Trygga Barnen
Till länkregistret

Information om cookies

annonser
Ett?riga handledarkurser hos Byr?us & Gilbe