Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Ungas matvanor kartläggs i unik undersökning

Nyhetsbrev från Livsmedelsverket
Nu har startskottet gått för Livsmedelsverkets kartläggning Riksmaten Ungdom - den första nationella undersökningen i Sverige över ungas matvanor. Under de närmaste 10 månaderna kommer närmare 3 000 ungdomar över hela landet att delta i kartläggningen.

Från och med nu och fram till sommaren 2017 turnerar Livsmedelsverket runt till grund- och gymnasieskolor över hela Sverige, från Skåne till Lappland. Denna vecka är det Strömsund, Arvidsjaur och Umeå som får besök.  Läs mer

En webbplats för dig som arbetar med att förebygga självmord

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Suicidförebyggande insatser behöver finnas på både individ- och befolkningsnivå för att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Josef Milerad

2016-08-29 00:35
Nu är det OK med könsuppdelad undervisningTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Femte upplagan
Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa och andra frågor utifrån rättspraxis och ger många konkreta exempel. I boken redogörs för den kommunala och den fristående förskolans och skolans regler liksom för de bestämmelser om offentlighet som ger olika utrymme för t.ex. yttrande- och meddelarfrihet. Sekretessreglerna för elevhälsan samt lagstiftning om anmälningsplikt då ett barn misstänks fara illa behandlas också.  Läs mer

Vägar till en narkotikafri skola, Staffan Hübinette

Skolan har en given och viktig roll i att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Det främsta verktyget för detta är ett systematiskt arbete med skolans policy, handlingsplan och rutiner. De utgör grunden för att skapa en trygg, säker och narkotikafri arbetsmiljö för elever och personal.
Men det finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

BUFFF
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Till länkregistret

Information om cookies

annonser
Ladda ner v?r app - Allt om bl?darsjuka p? samma st?lle