Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Nytt webbstöd "Nära cancer"

På onkologiska kliniken i Örebro har kurator Johanna Joneklav och onkolog Katrin Bartfai Jansson tagit fram webbstödet Nära cancer, som vänder sig till unga som står nära någon som har cancer eller som har dött av sjukdomen.  Läs mer

Nytt läsår

Aktiv Skolas föreläsningsturné 2016 - Vem chattar du med?
Under hösten fortsätter vi med våra uppskattade kostnadsfria föreläsningar. Föreläsare är Petra Staaff och ämnet är grooming. Föreläsningarna pågår mellan 13:00 och 15:00.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Josef Milerad

2016-08-29 00:35
Nu är det OK med könsuppdelad undervisning


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2016-08-22 09:22
Vår stressade skolaTill alla bloggar

Fråga experternaExtra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Stödinsatser för nyanlända
Alla svar av Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Till alla experter

Boktips

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Femte upplagan
Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa och andra frågor utifrån rättspraxis och ger många konkreta exempel. I boken redogörs för den kommunala och den fristående förskolans och skolans regler liksom för de bestämmelser om offentlighet som ger olika utrymme för t.ex. yttrande- och meddelarfrihet. Sekretessreglerna för elevhälsan samt lagstiftning om anmälningsplikt då ett barn misstänks fara illa behandlas också.  Läs mer

Vägar till en narkotikafri skola, Staffan Hübinette

Skolan har en given och viktig roll i att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Det främsta verktyget för detta är ett systematiskt arbete med skolans policy, handlingsplan och rutiner. De utgör grunden för att skapa en trygg, säker och narkotikafri arbetsmiljö för elever och personal.
Men det finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Till länkregistret

Information om cookies

annonser
Ladda ner v?r app - Allt om bl?darsjuka p? samma st?lle