Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sex är frivilligt – annars är det ett brott

Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför sedan den 1 juli 2018 en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. I media beskrivs den ofta som en samtyckeslag. Lagstiftningen gör det tydligt att den som vill ha sex alltid har ansvar att ta reda på att den andra personen vill. Sex är frivilligt, annars är det ett brott.  Läs mer

Artikel med vår expert Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han har bl.a. skrivit boken "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 2019."  Läs mer


Nu lanserar Elevhälsan egna webinarier för att stärka elevhälsans roll och kompetens

Under 2020 kommer vi att börja utveckla vår egen kompetensdel och erbjuda Er som användare olika möjligheter till fortbildning. Vi kommer att börja i mindre skala och vara lyhörda på vad just du efterfrågar.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Specialpedagog på gymnasiet

2021-02-24 07:24
Tre steg mot ökad analytisk förmåga


Specialpedagog på gymnasiet

2021-02-03 06:52
Ett digitalt klassrum med tillgängliga mallar


Specialpedagog på gymnasiet

2021-01-10 19:02
Viktigt med goda stödstrukturer i det digitala klassrummetTill alla bloggar

Fråga experternaExtra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Fråga om gruppåtgärdsprogram
Alla svar av Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Till alla experter

Boktips

En bok om små och stora konflikter

Syftet med En bok om små och stora konflikter – och att träna konfliktlösning i barn- och ungdomsgrupper är att barn och unga får lära sig att identifiera vad en konflikt är och de känslor som kan uppstå i samband med den. Ofta är det inte själva konflikten som är ett problem utan hanteringen av den. En viktig del är att öva på att hitta olika lösningar.  Läs mer

Specialpedagog - med kompetens att utveckla skolan

Ta tillvara på specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet. Flytta fokus från individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan visar med konkreta exempel hur det kan gå till.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

medicinska insatser  MLA  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se