Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Barnombudsmannen: Skärp lagstiftningen när barn kränks i skolan

Barnombudsmannen vill skärpa lagstiftningen för att barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan ska få bättre skydd och stöd.
Idag presenterar Barnombudsmannen förslag som kan förbättra situationen för barn och unga som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan.
– När barn berättar om sin verklighet i skolan handlar det om skitsnack, ryktesspridning, utfrysning, elakheter och hån. Men också om att bli upptryckt mot en vägg, stoppad i en soptunna, sexuella trakasserier, övergrepp, skadegörelse, knuffar, hot om misshandel, dödshot, dränkningsförsök, slag och sparkar. Tyvärr är det här inget nytt men det bekräftar allvaret i bilden, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.  Läs mer

Koppling mellan låga slutbetyg och alkoholrelaterad sjukdom

En ny studie från Karolinska Institutet och Stockholms universitet visar att risken för att drabbas av alkoholrelaterad sjukdom i vuxen ålder är kraftigt förhöjd bland befolkningsgrupper med låga slutbetyg i grundskolan. Studien är publicerad i tidskriften International Journal of Epidemiology.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Anna Nygren: Om sömn och stress

2015-03-27 08:55
Skoldagar mellan 11 och 19?


Anna Nygren: Om sömn och stress

2015-03-18 12:20
Nedkopplingens dagTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Blogga tryggt, Jörgen Lundälv

Kommunikation och relation är två väsentliga begrepp som alla människor måste förhålla sig till. Den goda kommunikationen mellan två människor handlar bland annat om ansvar och om vad vi är skyldiga varandra. Professionella yrkesutövare inom människovårdande yrken har ofta ett behov av att berätta om möten och upplevelser. Men att använda nya medier i tjänsten för att uttrycka åsikter och ventilera attityder kräver eftertanke eftersom det finns risk för att det som publiceras inte är etiskt genomtänkt. Utgången kan bli tragisk för de inblandade i flera avseenden. Att använda sociala medier på nätet kräver kunskap och insikt. Medvetenhet, respekt och ett etiskt förhållningssätt är därför viktigt hos den som twittrar eller bloggar på nätet.

Boken innehåller robusta råd och många exempel från verkligheten som handlar om att använda nya medier i tjänsten. Den är tänkt att ha i beredskap när du bäst behöver råd i etiska, juridiska och praktiska situationer.

Blogga tryggt vänder sig till alla universitets- och högskolestudenter vid såväl grund- som specialistutbildningar inom en rad yrkes­kategorier inom hälso- och sjukvården men även till utbildningar för sociala och psykologiska professioner i Sverige. Boken är i hög grad intressant också för såväl personal som för förtroendevalda inom flera hälso- och samhällsområden.  Läs mer

Skolkompassen av Lena W. Henrikson, Anna Sjölund

Skolkompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan.I varje klass finns elever med ojämna förmågor. Den pedagogiska utredningen ska ligga till grund för att vi ska kunna kompensera för detta. En kartläggning gör att vi förstår de bakomliggande orsakerna till svårigheterna hos elever med ojämna förmågor, och utifrån den kan vi kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister eleven har och hjälpa eleven att träna och utvecklas.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Ung livsstil
Till länkregistret

Information om cookies

annonser