Elevhälsan - Elevhälsan
E-post:

Lösen:

Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Samtalsstöd för elevhälsan angående självskadebeteende

Psynkprojektet har i samarbete med Nationella Självskadeprojektet tagit fram ett samtalsstöd som vänder sig till personal inom elevhälsan. Syftet är att det ska underlätta elevhälsans möte med elever med psykisk ohälsa och självskadebeteende.  Läs mer

Ung Livsstil – en samlingsplats på nätet för barn och ungas livsstil

Lagom till skolstarten lanserades den digitala plattformen Ung Livsstil. Bakom Ung Livsstil står livsstilspedagogen Anna Nygren som nu valt att ta ett helhetsgrepp kring barns och ungas hälsa och de frågor som både barn och unga, deras föräldrar och skolpersonal har.  Läs mer

»Till alla artiklar

Bloggar

BEO-bloggen
2014-09-09 11:04: Otrygghet påverkar kunskapsresultaten

»Till alla bloggar

Fråga experterna

Sekretessexpert; Staffan Olsson
Kurators dokumentation inom friskola
»Alla svar av Sekretessexpert; Staffan Olsson
Skolläkare;Nils Lundin
Vaccinationsrdination av läkare på vårdcentralen
»Alla svar av Skolläkare;Nils Lundin

»Till alla experter

Boktips

Psykolog i skolan

Att det ska finnas en psykolog i skolans elevhälsa är numera lagstadgat. Att psykologen ska finnas tillgänglig för samtlig personal, alla elever och deras föräldrar i frågor som är skolrelaterade är mindre självklart. Skolpsykologers förutsättningar ser väldigt olika ut och det finns ett stort behov av fortsatt utveckling.  Läs mer

Stress hos barn och ungdom av Evalotte Mörelius

Barndomen formar hur individen som vuxen upplever och hanterar stress. Ju tidigare tecken på stress identifieras och bemöts, desto bättre förutsättningar får barnet. Stress hos barn och ungdom beskriver, utifrån befintliga forskningsresultat, hur vardagsnära stress kan förebyggas och lindras både i hemmet, skolan och inom hälso- och sjukvården.  Läs mer

»Till alla boktips

På gång

2014-09-22 13:00 - 17:00
Utbildning om maktlekar och andra kränkningar
2014-09-23 10:00 - 16:00
Att skapa bra webb-info för unga
2014-10-06 09:00 - 09:00
ACT
»Till kalendern

Nyheter

2014-08-14: Socionombrist i Karlskrona oroar
2014-08-14: Motiverande samtal i arbete med ätstörningar
2014-08-14: Regeringen föreslår: 20 procent mer idrott i grundskolan
»Till nyheter

Länkar

Barnrättsakademin
Ung livsstil
Barn- och Elevombudet, BEO
Trygga Barnen
Barnastma.se
»Till länkregistret

Information om cookies

Skriv ut den här sidan Skriv ut Tipsa någon om den här sidan Tipsa Värva Värva
ANNONSER:Ettåriga handledarkurser hos Byréus & Gilbe