Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Det här kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.  Läs mer

Youmu i praktiken

Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Det är en fråga som många unga nyanlända ställer sig. Youmo i praktiken är vägledningen för dig som möter unga nyanlända.  Sajten youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken är mycket efterfrågade. De tar upp frågor som alla unga undrar över – hälsa, kärlek, sexualitet och jämställdhet.  Läs mer


Storsatsning för stöd till nyanlända tjejer

De senaste åren har antalet ensamkommande tjejer ökat. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd hos unga nyanlända och tjejer är extra utsatta. Därför satsar den ideella stödorganisationen Tjejzonen på utökat stöd till målgruppen, med stöd av World Childhood Foundation, Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Anpassa skolan - podden

2018-10-02 19:09
Avsnitt 14 Samarbetsbaserad problemlösning, hur fungerar det?Till alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Främja närvaro : att förebygga frånvaro i skolan av Malin Gren Landell

Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt.  Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - Skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram (2018) av Gudrun Löwendahl Björkman

Först definieras och förtydligas begreppen hälsofrämjande och förebyggande insatser. Därefter presenteras metoder, förhållningssätt och konkreta exempel med stöd i forskning och våra styrdokument, som har en hälsofrämjande och förebyggande effekt.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Generation Pep (GEN-PEP)
Pontus Nohres stiftelse
Barnafrid
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Till länkregistret

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

EHM-elevhälsomötet  NPF  inkludering  
Hitta fler föreläsare här