Elevhälsan - Elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Mår du dåligt av din relation?

Var femte ung är utsatt för brott i sin relation, trots det har förhållandevis få insatser för att uppmärksamma och förebygga detta gjorts i Sverige.
Att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är en utav de viktigaste insatserna för att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska målet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  Läs mer

Friends lanserar gratis webbkurs om rasism i skolan

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Därför har Friends tagit fram en kostnadsfri kurs om rasism för skolpersonal. Syftet med kursen är att skolpersonal ska våga arbeta med frågan och tidigt se tendenser till att detta förekommer i skolan.  Läs mer


SBU-rapport Föräldrastödsprogram kan hjälpa familjer med utagerande barn

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt. Det konstaterar SBU som granskat en systematisk översikt i ämnet.
Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Specialpedagog på gymnasiet

2019-10-03 17:22
Presentation av bloggen "Specialpedagog på gymnasiet"


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2019-10-02 13:44
Hjärnan utvecklas genom relationer och socialt samspelTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Avstressa skolan! : Den glömda skoldebatten, Acki Wästlund

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltförsvaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.  Läs mer

Utvecklingspsykologi av Philip Hwang, Björn Nilsson

Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till vuxen ålder. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör innehållet, skapar förståelse och visar hur kunskapen kan tillämpas.  Läs merTill alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Generation Pep (GEN-PEP)
Pontus Nohres stiftelse
Barnafrid
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Till länkregistret

Information om cookies

annonser

Föreläsare

Ämnen

ansvarsfrågor  elevhälsa  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här