Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.  Läs mer

Se barnet! ”Flickan, mamman och demonerna” – en film av Suzanne Osten

Filmen ”Flickan, Mamman och Demonerna” står i centrum för ett projekt som tilldelats 7,4 miljoner kr i stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet skapar förutsättningar för att lokalt kunna hjälpa barn/familjer där en eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Dana Jergefelt - specialpedagog i skola F-6

2017-03-22 19:33
En tant i ett rum.


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2017-03-16 15:55
Livsstilskunskap för ensamkommandeTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Fyrtio minuter, hundratals beslut : handbok för nya pedagoger av John Steinberg

Handbok för nya pedagoger
Pedagogyrket är fyllt av utmaningar och möjligheter – och hundratals beslut före, under och efter varje fyrtiominuterspass. Det är beslut om hur du hälsar, möblerar och inleder, var du står i rummet, vilket material, vilken metod och vilken struktur du använder och hur du disponerar tiden.

På ett lättöverskådligt sätt sammanfattar John Steinberg alla dessa beslut i boken Fyrtio minuter, hundratals beslut – handbok för nya pedagoger. Både som ny och erfaren pedagog får du stöd att fatta fler medvetna beslut om hur du organiserar lärandet. Genom råden i boken kan du dessutom bli tydligare och mer förtroendeingivande som pedagog.
Goda principer blandas med praktiska exempel. Fyrtio minuter, hundratals beslut blir en handbok att återvända till då och då för att reflektera över ditt sätt att leda lärande och utveckling.  Läs mer

En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk, Sanna Mohr och Sannie Wedberg

Språket är en tillgång och hur vi använder det påverkar oss och vår omgivning. Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Samtidigt som vårt språk är något positivt så är det också ett problem med språk som skapar rädslor, utanförskap och maktlöshet. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i barn-och ungdomsgrupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med att sätta tonen och gränserna i sina sociala rum.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Barnafrid
BUFFF
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Till länkregistret

Information om cookies

annonser