Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Min rubrik

Skolan avgörande för barn och ungas psykiska hälsa

Forskning visar att en lyckad skolgång skyddar mot psykisk ohälsa längre fram i livet och olika former av sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Vilket ansvar skolan och elevhälsan har eller borde ha för barn och ungas mående är dock omdiskuterad, klart är dock att elevhälsan har potential att spela än ännu större roll än i dag.  Läs mer

Nationellt kompetensteam - konsultativt stöd

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla ett nationellt Kompetensteam. Det nationellt Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot tvångs-och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. De som ingår i Kompetensteamet kommer bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, HRV-strateger och socialsekreterare.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Titti Schönbeck - Barns rättigheter

2015-11-19 20:16
Känner du 26-åringen?


BEO-bloggen

2015-11-02 10:01
Ickehandlingar kan också vara en kränkning


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

2015-10-05 21:34
AnhörigveckanTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Big Marijuana av Pelle Olsson

”Folk insåg inte att den här industrin har barnen som framtida målgrupp. Marknadsföringen strävar efter acceptans så att unga ska bli konsumenter när de blir äldre. Bättre att det säljs i affärer än på den svarta marknaden, sägs det, men ju mer vi accepterar marijuana, desto mer kommer den att användas.”Jennifer Shepherd, Parents for a Healthy ColoradoBig Marijuana handlar om cannabis i fyra världsdelar.  Läs mer

Sittande barn - Trender, utmaningar och dynamiskt sittande

Barns ökande stillasittande ger hälsoproblem som övervikt, inaktivitet och depression och det finns motoriskt oroliga barn som inte kan sitta stilla. Dåliga möbler påverkar barnets hälsa negativt medan en god arbetsmiljö är en grund för lärande. Sittande barn tar upp högaktuella ämnen som stillasittande, sittergonomi och koppling mellan barns fysiska och psykiska hälsa.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Ung livsstil
Till länkregistret

Information om cookies

annonser