Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Hälften av alla tonårsföräldrar oroliga för att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol

I en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra inför valborg bland tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar 48 procent att de är oroliga för att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol. Drygt 8 av 10 (81 procent) tror även att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol, men endast 5 procent tror att det är vanligt att de egna tonåringarna dricker alkohol.  Läs mer

Barnombudsmannen granskar rättigheter för barn på flykt

Fram till november 2015 har drygt 23 000 ensamkommande asylsökande barn kommit till Sverige i år. Ytterligare cirka 22 000 barn har kommit hit med sin familj.
Situationen är ansträngd och media rapporterar varje vecka om brist på boenden och socialtjänster som inte klarar att utföra sitt uppdrag. Flera kommuner har själva slagit larm om brister i den egna verksamheten och anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

BEO-bloggen

2016-04-27 13:59
Anmälningarna till BEO är inga bagateller


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2016-04-25 09:33
Nedkopplingens Dag 12 maj


BEO-bloggen

2016-04-15 10:27
Kränkande behandling på idrottsgymnasierTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Juridik för pedagoger av Mare Erdis

I den här boken presenterar författaren en introduktion och vägledning till olika juridiska frågeställningar som kan aktualiseras i förskola, skola och fritidshem.

De ämnesområden som behandlas i boken rör bl.a. den rättsliga grunden för personalens, barnets/elevens och vårdnadshavarens åligganden, rättssäkerhet, offentlighet och sekretess, skadestånd samt upphovsrätt. För att underlätta förståelsen kopplas i de flesta fall de olika bestämmelserna till praxis, för att därigenom ge läsaren konkreta exempel på hur en viss bestämmelse tillämpas.  Läs mer

Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet ger en nyanserad och fördjupad bild av ungas vardag på nätet och hur vi vuxna kan förhålla oss till den. Den innehåller en översikt av forskningsläget kring nätmobbning och visar vilka skillnader och likheter som finns mellan mobbning på nätet och i rummet. Den belyser också fenomen som näthat och nätkärlek.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Till länkregistret

Information om cookies

annonser
Sommarkurser p? Skeppsholmen med Katrin Byr?us