Elevhälsan - Elevhälsan
E-post:

Lösen:

Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


SOMMARLOV 2014

Ett stort TACK och ett härligt sommarlov önskar vi alla som gjort elevhälsan.se tillsammans med oss. Njut av sommaren och fortsätt ge oss tips och inspiration så ses vi när skolan drar igång igen, Cajsa & Solveig.  Läs mer

Hälsobesök för nyanlända

Vänersborgs grundskolas elevhälsa har tillsammans med Psynkprojektet tagit fram en informationsfilm om hälsobesök för nyanlända.
Syftet med informationsfilmen är att leva upp till Barnkonventionen, skollagen och hälso- och sjukvårdens intentioner om rätten till information och en trygg och säker vård. Tanken är att filmen ska kunna visas inför hälsoundersökningar av nyanlända elever men även andra målgrupper kan ha nytta av filmen. Filmen innehåller syn-, hörsel-, tillväxt- och ryggkontroll samt vaccination.  Läs mer

»Till alla artiklar

Bloggar

Josef Milerad
2014-08-23 11:30: Hur mycket får elevhälsan av skolans pengar ?

»Till alla bloggar

Fråga experterna

Individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram: Inger Öhlmér
Vad får man skriva om elevens svårigheter i ett åtgärdsprogram
»Alla svar av Individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram: Inger Öhlmér
Sekretessexpert; Staffan Olsson
Kameraövervakning i skola
»Alla svar av Sekretessexpert; Staffan Olsson

»Till alla experter

Boktips

Vill du ha hjälp? Nej tack gärna!

Alla vi som jobbar med att ge stöd i olika former till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vet att det aldrig räcker med en färdig mall för hur möten eller insatser ska se ut. Vår förmåga att orka och kunna möta människan, att skapa förtroende och att förstå varandra har en avgörande betydelse.  Läs mer

Narkotikafri skola 3.0 Staffan Hübinette

Att skolan ska vara en narkotikafri miljö och skydda eleverna från narkotika är självklart. Frågan är hur man bäst åstadkommer detta.  Läs mer

»Till alla boktips

På gång

2014-09-04
Nordisk kongress "Lyssna till baren"
2014-09-12
Utbildning: Hälsosamtal inom Elevhälsan
2014-09-12 10:30 - 16:30
Sömn och NPF
»Till kalendern

Nyheter

2014-08-14: Socionombrist i Karlskrona oroar
2014-08-14: Motiverande samtal i arbete med ätstörningar
2014-08-14: Regeringen föreslår: 20 procent mer idrott i grundskolan
»Till nyheter

Länkar

Barn- och Elevombudet, BEO
Trygga Barnen
Barnastma.se
Supremebook
DATE - ett nytt lärmaterial om tillgänglighet och delaktighet
»Till länkregistret

Information om cookies

Skriv ut den här sidan Skriv ut Tipsa någon om den här sidan Tipsa Värva Värva
ANNONSER:Ettåriga handledarkurser hos Byréus & Gilbe