Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?

Ej medlem? Registrera dig!

Julklappar som räddar barns liv

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. UNICEF vet att det går och vet hur man gör. Över hela världen kämpar de i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr deras arbete.
Köp en julklapp som skickas till de barn som behöver dem mest i år.
Som tack får du fina gåvobevis att ge bort.  Läs mer

Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott

Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Brottsoffermyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp.

Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Titti Schönbeck - Barns rättigheter

2014-12-19 11:37
Skolan kan spela stor roll för barn som är utsatta


Anna Nygren: Om sömn och stress

2014-12-16 00:17
Unga risktagareTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Deprimerade och självmordsnära tonåringar

Deprimerade och självmordsnära tonåringar:en praktisk vägledning i bemötande och behandling av David Brent,Kimberly Poling, Tina Goldstein

Tonårsdepression är ett utbrett och allvarligt problem som innebär en oerhörd utmaning för all personal. Den här boken är lättillgänglig och bygger samtidigt på forskning i kombination med författarnas samlade vårderfarenhet från möten med tusentals deprimerade och självmordsnära tonåringar. Många och variationsrika fall­beskrivningar ger läsaren vägledning i att bygga upp en stark terapeutisk relation.  Läs mer

Att arbeta med barnkonventionen - såklart Mohr/Wedberg

Boken går igenom de 41 sakartiklarna i Barnkonventionen med en övning till varje artikel. En förklaring i kortversion sätter dig som ledare snabbt in i sammanhanget. Med rörliga övningar och dilemman ges barnen möjlighet att ta ställning, diskutera och göra sin röst hörd.

Många rättigheter går in i varandra och ni kommer säkert beröra dem utifrån många fler perspektiv än just de som tagits upp i boken.

Med denna metodhandbok skapar du möjlighet för barn att tidigt få en uppfattning om vad Barnkonventionen innehåller och att stärka dem att säga vad de tycker eller reagera när något är fel.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Ung livsstil
Barn- och Elevombudet, BEO
Till länkregistret

Information om cookies

annonser
Ett?riga handledarkurser hos Byr?us & Gilbe