Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Opratat mellan barn och föräldrar

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, bilderböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.
Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.
Filmerna är textade syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna på webbplatsen översätts inom kort till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.  Läs mer

Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på campus US i Linköping.

Barnafrid riktar sig mot yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentret är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2017-11-05 10:52
Lyckade skolresultat är en framgångsfaktor


BEO-bloggen

2017-10-30 15:11
Vi vill utreda sexuella trakasserier i skolan


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

2017-10-08 14:20
Nobelpriset i medicin gick till kroppsklockan!Till alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Elevhälsoarbete för specialpedagoger : en handbok av Maja Lindqvist

Hälsofrämjande och förebyggande arbete börjar i skolorganisationen och berör alla som arbetar inom skolan. Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok handlar om hur insatser på skol- och gruppnivå kan riktas för att tidigt förebygga skolsvårigheter. Hur kan elevens behov tillmötesgås innan vi utgår från att det krävs extra anpassningar? Vad kan vi lära av sådant vi tidigare identifierat som skolsvårigheter för att förebygga ohälsa och dåliga skolprestationer?  Läs mer

Världens längsta resa, Carl Pether Wirsén

Om ensamkommande unga i Sverige
Varje år kommer ensamkommande unga till Sverige. De har rest över hela världen till Europa, undan konflikter, krig och fattigdom. Världens längsta resa – om ensamkommande unga i Sverige handlar om dessa unga och om hur vi ska kunna förstå varför och hur de agerar.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Generation Pep (GEN-PEP)
Pontus Nohres stiftelse
Barnafrid
Konkreta verktyg i ditt arbete med de överviktiga eleverna och deras föräldrar
Tipsbanken- en resurs för lärare
Till länkregistret

Information om cookies

annonser