Elevhälsan - Elevhälsan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Utvärdering av projektet Hela Skolan

Forskare vid FoU-enheten FoU Sjuhärad Välfärd i Borås har utvärderat projektet Hela Skolan: skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete, som genomfördes i mångkulturell skolmiljö i Borås Stad.

Vid ett seminarium onsdagen 23/9, presenterade forskare sina resultat från utvärderingen och dessutom medverkade Ylva Svensson, forskare vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som talade om integration ur ett teoretiskt perspektiv. Även projektledaren från Hela Skolan, Carina Häll, medverkade vid seminariet.  Läs mer

Barn som är närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.  Läs mer

Till alla artiklar

Bloggar

Josef Milerad

2015-09-24 16:36
”Sverige bör säkra tillgång på vaccin”


Anna Nygren: Om sömn och stress

2015-09-17 09:37
Sömn, skärmtid och skolprestationTill alla bloggar

Fråga experterna


Till alla experter

Boktips

Kommer du tycka om mig nu? Lina Axelsson Kihlblom

Kommer du tycka om mig nu? är en självbiografisk berättelse om fyra identiteter – La, Lina, Marjatta och Jag – en ärlig och gripande historia om uppvaknande, identitet och förändring.

La föds som pojke men känner från tidig ålder att det är något som inte stämmer. Hon är ju en flicka men det ser ingen. Lina vill vara bäst i klassen men hon kämpar med läs- och skrivsvårigheter. Marjatta är utbildad flerspråkig jurist men vantrivs i EU:s gråa korridorer. Dessa tre historier vävs samman med hur Jag vänder en skola i kris.  Läs mer

Föräldrafokus, Isabel Eriksson

FöräldraFokus-metoden beskrivs i FöräldraFokus-handboken vilken innehåller följande:
Konkret information om vad som påverkar inlärningen: psykologiska faktorer, livsstilsfaktorer, struktur, rutiner och studieteknik.
Handledning och underlag för strukturerade samtal om skolämnen och fritiden.
Ämnesrutor för dokumentation av samtalen och en veckokalender för planering av skolarbetet under ett helt skolår.  Läs mer


Till alla boktips

Vad jobbar du som?

 
 
 
 
 
 
 


Visa resultat   Tidigare frågor

Länkar

Tipsbanken- en resurs för lärare
Familjeterapeuten
Jag vill veta- allt om dina rättigheter vid brott
Barnrättsakademin
Ung livsstil
Till länkregistret

Information om cookies

annonser