Elevhälsan - Artiklar, forskning, nyheter och tips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Ny rapport: Elever med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras

Flera tar upp att de blivit illa behandlade eller utsatta för mobbning, otrygghet påverkar studieron negativt och bristande anpassningar skapar stress. Så beskriver 31 elever med funktionsnedsättning sin skolsituation i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eleverna har tydliga förslag på vad som skulle öka trygghet, studiero och motivation för skolarbetet.  Läs mer

Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet, men mer kunskap om hälsoeffekter av ökat inomhusarbete behövs.
Det finns indikatorer att en modern livsstil, inomhusarbete och minskad utomhusvistelse bidrar till ökad ohälsa i arbetslivet. En bidragande orsak kan vara ljusbrist då besvär ökar under den mörka årstiden. Det finns forskning som visar att dagsljus motverkar störningar i dygnsrytmen, förbättrar sömn, minskar sömnighet dagtid och förbättrar välbefinnandet.  Läs mer


GLAD PÅSK

Glad Påsk och en härlig ledighet önskar Cajsa & Solveig på elevhälsan.se  Läs mer

Lägre psykisk ohälsa bland ungdomar på gymnasiet än på högstadiet

Gymnasieungdomar mår bättre än högstadieelever. Det visar forskning vid Örebro universitet, som följt ungdomar i tre städer under fem år.
– Vi har inte kunnat slå fast vad det beror på än. Men högstadiet är en tid då kraven i skolan ökar samtidigt som mycket förändras socialt och hormonellt, säger Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet och ansvarig för den så kallade Trestadsstudien.  Läs mer


Alla artiklar

Forskning

Doktorsavhandling av Cecilia Fredlund; Sälja sex kan vara ett självskadebeteende

Den 18 januari 2019 disputerade Cecilia Fredlund vid Linköpingsuniversitet med avhandlingen Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury

Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet, LiU. Avhandlingen är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.  Läs mer

Fler upplever att de fötts i fel kön

Antalet unga som ansöker om att få korrigera sitt kön har ökat dramatiskt. Och få ångrar sig. Särskilt svårt att leva i fel kön är det för dem med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser.  Läs mer


Avhandling av Matilda Wurm: Oro för att inte passa in kan bidra till fysisk smärta hos unga

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.  Läs mer

Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

PRESSMEDDELANDE 2017-12-05
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att höga blodnivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Studien publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.  Läs mer


Alla forskningsartiklar
annonser

Föreläsare

Ämnen

Säkerhet  Konflikthantering  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här