Elevhälsan - Artiklar, forskning, nyheter och tips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Erica- forskningsstudie söker ungdomar 15-19 år

Du har tidigare kunnat läsa om Erica-studien då vi utvärderade internetbaserad behandling för ungdomar med depression. Studien gick bra och fick goda resultat som tyder på att behandlingen var effektiv för både depression och sekundär ångest, samt att var uppskattad av ungdomarna som deltog.
Nu öppnar vi har huvudstudien , där vi provar två internetbaserade behandlingar och planerar att ta emot ännu fler ungdomar.  Läs mer

Om läraren själv får välja lärresurser för hälsofrämjande insatser

Elevhälsoteamet äger ofta frågan kring att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt. För att få arbetet att sprida sig och skapa kontinuitet krävs det att få med lärarna på tåget. Men för lärare är det inte alltid så lätt att arbeta med hälsofrämjande frågor, eftersom det ibland ligger långt ifrån deras ämnen. Många gånger är man ingen expert inom området och det kan beröra känsliga frågor som psykisk ohälsa, mobbning och alkohol. Som lärare finns det behov av att känna en trygghet i sitt arbete, veta att materialet är testat och utvärderat samt följer de kursplaner hen arbetar efter.  Läs mer


Integrera sexualkunskap i skolans alla ämnen

Under 2017 gjorde Skolinspektionen en granskning kring hur skolor arbetar med sex-och samlevnadsundervisning. Resultatet var varierat. Vissa skolor arbetar aktivt, genomtänkt och kontinuerligt, medan andra skolor fokuserar endast på de biologiska aspekterna.
Ett ämne som varit obligatoriskt sedan 1955, men fortfarande har så stora brister i vårt avlånga land.  Läs mer

ACT, en lättillgänglig metod för att lära unga hantera stress

En ny studie på självhjälpsboken ”Tid att leva” och en ny färsk doktorsavhandling på ACT pekar på att metoden ACT, Acceptance and Commitment Training är en effektiv metod för att förebygga och behandla stress och psykisk ohälsa hos unga och vuxna.  Läs mer


Alla artiklar

Forskning

De flesta blir friska från anorexi

En studie som sedan 1985 följt ett femtiotal personer som utvecklade anorexi under tonåren visar att flertalet 30 år senare var friska, men att några hade fortsatta ätstörningar. Den visar också att tonåringar som är något äldre vid insjuknandet har bättre chans att tillfriskna.  Läs mer

Doktorsavhandling av Cecilia Fredlund; Sälja sex kan vara ett självskadebeteende

Den 18 januari 2019 disputerade Cecilia Fredlund vid Linköpingsuniversitet med avhandlingen Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury

Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet, LiU. Avhandlingen är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.  Läs mer


Fler upplever att de fötts i fel kön

Antalet unga som ansöker om att få korrigera sitt kön har ökat dramatiskt. Och få ångrar sig. Särskilt svårt att leva i fel kön är det för dem med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser.  Läs mer

Avhandling av Matilda Wurm: Oro för att inte passa in kan bidra till fysisk smärta hos unga

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.  Läs mer


Alla forskningsartiklar
annonser

Föreläsare

Ämnen

pulsträning  stress  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här