Elevhälsan - Artiklar, forskning, nyheter och tips

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Artiklar

Sommarlov

Nu har klangen av Den blomstertid klingat av och skolpersonalen går på sommarledighet då vill vi önska alla en härlig sommar från Cajsa & Solveig.  Läs mer

PAX i skolan

PAX i skolan bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. Under höstterminen 2016 har vi arbetat med kulturanpassning av materialet till svenska förutsättningar. I november 2016 påbörjades en pilotstudie för att undersöka om modellen kan ha samma effekter i svensk skola som påvisats i andra länder.  Läs mer

Nyhetsbrev från elevhälsan.se - Våren 2017

Här kommer vårens nyhetsbrev från elevhälsan.se, mötesplatsen för alla som arbetar inom elevhälsan i skolan.
Nyhetsbrevet skickas ut till alla som är medlemmar på elevhälsan.se
Är du medlem men inte har fått nyhetsbrevet så kan du kontakta info@elevhalsan.se  Läs mer

Pax i skolan

PAX i skolan är en modell med forskningsstöd som lärare
använder i klassrummet för att främja sina elevers lärande och
utveckling och förebygga ohälsa.  Läs mer


Alla artiklar

Forskning

Doktorsavhandling; Jesper Fritz, Effekten av Ökad Skolidrott på Frakturrisk, Skelett, Muskler och Skolresultat

- Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling. Pojkarna hade dessutom bättre betyg, berättar Jesper Fritz, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.  Läs mer

Brus kan hjälpa barn med ADHD

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie som publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology talar för att så kan vara fallet.  Läs mer

Hormon som utsöndras vid hunger påverkar beslutsförmågan och impulskontrollen.

Pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,4 maj 2016
Fatta aldrig viktiga beslut när du är hungrig!
Hormonet ghrelin – som utsöndras före måltider och ökar aptiten – har en negativ påverkan både på beslutsfattande och på impulskontrollen. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.  Läs mer

Doktorsavhandling av Marina Jonsson; Asthma care for Children and adolescents.

Den 4 december 2015 disputerade Marina Jonsson på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Avhandlingen handlar om astma hos barn och ungdomar utifrån ett patient- och omvårdnadsperspektiv? Hur man upplever att leva med en sjukdom och vilka behov som finns. Utefter riktlinjer har också skapats förslag på behandlingsmöjligheter för att möta denna patientgrupp på bästa sätt i vården. Har man en kontrollerad astma så har man också en bättre livskvalité. Vi måste sträva mot det målet att barn och ungdomar får kontroll över sin sjukdom då kan de må lika bra som barn/ungdomar som inte har en astmasjukdom.

Marina är barnsjuksköterska, allergisamordnare och arbetar på Centrum för arbets- och Miljömedicin inom Stockholms Läns Landsting. Arbetar övergripande för att förbättra hälsan hos barn och ungdomar inom allergiområdet i Stockholmsområdet utifrån ett allergipreventivt perspektiv bland annat genom utbildningar till personal, engagerad i olika allergiprojekt bland annat Bamse (Barn allergi miljö Stockholm epidemiologi).  Läs mer


Alla forskningsartiklar
annonser