Elevhälsan - Artiklar, forskning, nyheter och tips

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Artiklar

SKL söker deltagare till referensgrupp

"Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, söker dig som arbetat inom elevhälsan i minst fem år och som har ett intresse för frågor om pojkar, unga män och psykisk hälsa. Vill du delta i ett referensgruppsmöte i Stockholm den 13 juni kl. 10-15?  Läs mer

Grattis Elevhälsan.se 10 år

Ett stort tack till alla medlemmar, våra experter, bloggare, sponsorer och annonsörer som under åren har hjälpt oss att förverkliga vår idé!  Läs mer

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.  Läs mer

Se barnet! ”Flickan, mamman och demonerna” – en film av Suzanne Osten

Filmen ”Flickan, Mamman och Demonerna” står i centrum för ett projekt som tilldelats 7,4 miljoner kr i stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet skapar förutsättningar för att lokalt kunna hjälpa barn/familjer där en eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.  Läs mer


Alla artiklar

Forskning

Doktorsavhandling; Jesper Fritz, Effekten av Ökad Skolidrott på Frakturrisk, Skelett, Muskler och Skolresultat

- Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling. Pojkarna hade dessutom bättre betyg, berättar Jesper Fritz, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.  Läs mer

Brus kan hjälpa barn med ADHD

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie som publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology talar för att så kan vara fallet.  Läs mer

Hormon som utsöndras vid hunger påverkar beslutsförmågan och impulskontrollen.

Pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,4 maj 2016
Fatta aldrig viktiga beslut när du är hungrig!
Hormonet ghrelin – som utsöndras före måltider och ökar aptiten – har en negativ påverkan både på beslutsfattande och på impulskontrollen. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.  Läs mer

Doktorsavhandling av Marina Jonsson; Asthma care for Children and adolescents.

Den 4 december 2015 disputerade Marina Jonsson på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Avhandlingen handlar om astma hos barn och ungdomar utifrån ett patient- och omvårdnadsperspektiv? Hur man upplever att leva med en sjukdom och vilka behov som finns. Utefter riktlinjer har också skapats förslag på behandlingsmöjligheter för att möta denna patientgrupp på bästa sätt i vården. Har man en kontrollerad astma så har man också en bättre livskvalité. Vi måste sträva mot det målet att barn och ungdomar får kontroll över sin sjukdom då kan de må lika bra som barn/ungdomar som inte har en astmasjukdom.

Marina är barnsjuksköterska, allergisamordnare och arbetar på Centrum för arbets- och Miljömedicin inom Stockholms Läns Landsting. Arbetar övergripande för att förbättra hälsan hos barn och ungdomar inom allergiområdet i Stockholmsområdet utifrån ett allergipreventivt perspektiv bland annat genom utbildningar till personal, engagerad i olika allergiprojekt bland annat Bamse (Barn allergi miljö Stockholm epidemiologi).  Läs mer


Alla forskningsartiklar
annonser
Katrin Byreus sommarkurser 2017