Elevhälsan - Hur kan jag veta om insatserna gör skillnad för eleverna? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Annika A Davidsson svarar

Hur kan jag veta om insatserna gör skillnad för eleverna?

Fråga:

Hej!
Jag tycker det är svårt att veta om mina insatser gör någon skillnad för elevernas resultat i skolan. Hur kan jag göra för att ta reda på om de insatser jag gör, främjande eller förebyggande gör någon skillnad för eleverna?


Svar:

Hej!

Givetvis vill vi att det vi gör ska bidra till bättre förutsättningar för eleverna att må bra i skolan och nå skolans mål. Ibland går det lite väl fort i skolan. Vi gör saker som vi tänker är bra utan att ha ett tydligt konkret mål att arbeta mot vilket gör det mycket svårt att mäta ett resultat av insatsen.

I ett främjande och förebyggande arbete behövs kända, konkreta mål att arbeta mot tex alla elever ska känna sig trygga i skolans omklädningsrum. Om det målet finns kan man först ta reda på hur många elever som inte känner sig trygga och vad som orsakar hinder för upplevelse av trygghet. Efter att ha förändrat omklädningsrummet genom att tex sätta upp duschdraperier och öka vuxennärvaro för att förebygga otrygghet kan en ny kartläggning göras för att se om känsla av trygghet har ökat och målet med att alla elever ska känna sig trygga är uppnått.

Att sätta upp mål, göra kartläggningar, analyser och utvärdera utgör byggstenar i ett systematiskt kvalitetsarbete, något som skapar en ram runt det främjande och förebyggande arbetet och gör resultatmätningar möjliga.


Publicerat: 2019-01-21 19:27

Artikeln har visats: 1640 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här