Elevhälsan - Åtgärdsprogram övervikt och fetma Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Annika Wesslen svarar

Åtgärdsprogram övervikt och fetma

Fråga:

Synpunkter ang åtgärdsprogram när det gäller övervikt och fetma?
Vara eller Icke-vara?


Svar:

Svar: Under det senaste decenniet har övervikt och fetma hos barn och ungdomar fördubblats. Utvecklingen är alarmerande och förebyggande insatser samt behandling genom skolhälsovården är därför angelägna. Min erfarenhet är att de skolsköterskor som har ett gemensamt åtgärdsprogram med riktlinjer upplever att målet med arbetet blir tydligare och lättar att utvärdera.
Flera landsting har också tagit fram handlingsprogram för att markera att området har högsta prioritet. Mer om Stockholms läns landsting handlingsprogram kan du läsa på www.sll.se/overvikt.

Hälsningar
Annika Wesslén


Publicerat: 2007-10-28 11:15

Artikeln har visats: 2265 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Narkotikaprevention  åtgärder  drogpolicy  
Hitta fler föreläsare här