Elevhälsan - Annika A Davidsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Annika A Davidsson

Annika A Davidsson

Jag har suttit på de flesta stolar. Jag har varit chef för elevhälsan, utbildat specialpedagoger och speciallärare, lärare, förskollärare och fritidshemslärare vid Umeå Universitet samt arbetat med specialpedagogiska frågor på barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har även suttit på klasslärarens, den kommunövergripande specialpedagogens och den utbrände högstadieelevens föräldrastol. Jag har varit aktiv i många olika skolverks- och kommunövergripande utvecklingsprojekt i området elevhälsoarbete; exempelvis utredning av särskilt stöd, lärmiljöutveckling, elever inom neuropsykiatrisk problematik, utbrända elever (hemmasittare), samverkansmodeller, anpassade prov och bedömningssituationer, läsförståelseutveckling, skoldatateksarbete och mycket mer.

Jag har fördjupat mig i området lärmiljöutveckling genom ett systematiskt främjande och förebyggande arbete med både hälsa och lärande. Något jag brinner mycket starkt för!

Läs mer: https://specialpedagogikforalla.se/om/

Kontakt: specialpedagogikforalla@gmail.com

Expertsvar här på elevhälsan.se http://www.elevhalsan.se/expert/listqa.htm?expert=annika-davidsson

annonser

Föreläsare

Ämnen

drogpolicy  åtgärder  Narkotikaprevention  
Hitta fler föreläsare här