Elevhälsan - Allt det viktigaste om sex Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Allt det viktigaste om sex

Publicerad: 2020-04-07
Allt det viktigaste om sex är en broschyr från RFSL Ungdom om just allt det viktigaste om sex.
I broschyren kan man läsa om kroppen, kåthet, säkrare sex, ömsesidighet och mycket mer.
Informationen i Allt det viktigaste om sex är utformad för att vara relevant för alla i klassrummet - oavsett kropp, sexuell läggning eller
sexuell praktik.

Allt för ofta får vi på RFSL Ungdom höra att unga personer inte känner sig sedda i
skolans sexualundervisning. Det tycker vi är tråkigt eftersom alla människor har rätt
till sin sexualitet. Ofta får vi höra att informationen inte känns relevant, eftersom det
är mycket fokus på reproduktion och så lite på vad sex är eller på hur kåthet
egentligen fungerar. Möjligheten att ha säkrare sex handlar om kunskap, det finns
vissa saker en måste veta för att kunna göra informerade val. En del saker behöver
en öva på, och vi vill med den här broschyren slå ett slag för att börja öva på
kommunikation kring ömsesidighet och sex. För hur vet en egentligen om någon
gillar det en gör?
Allt det viktigaste om sex är skriven för ungdomar att antingen läsa på egen hand
eller som en del i undervisning. I broschyren finns ett metodavsnitt om att leda
samtal på teman i broschyren. Utöver detta finns även lärarhandledning och en
övningsbank att ladda ner från vår hemsida. På hemsidan går broschyren också att
beställa eller ladda ner tillsammans med infoplanscher om hur det går till när man
testar sig för könssjukdomar och hur kondomer och inidomer fungerar.
Under våren kommer även en poddversion av Allt det viktigaste om sex att lanseras.
Den kommer bestå av fem halvtimmes långa avsnitt på samma teman som
broschyren och sex tillhörande lärarhandledningsavsnitt. Podden kommer passa bra
att använda både i skolan och i distansundervisning.
RFSL Ungdoms vision är en värld full av kärlek och respekt, där alla kan få vara sig
själva på sina egna villkor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Allt det viktigaste om sex är en bit på vägen.

Har du några frågor om materialet, RFSL Ungdom eller vill beställa kan du höra av
dig till erik@rfslungdom.se.
Broschyren kan du beställa på RFSL Ungdoms webshop
https://rfslungdom.se/produkt/allt-det-viktigaste-om-sex/ och allt övrigt material hittar
du på vår hemsida: https://rfslungdom.se/vara-utbildningar/advos/.


annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsofrämjande arbete  hjärnan i skolan  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se