Elevhälsan - Är din skola narkotikafri? Vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Är din skola narkotikafri? Vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?

Publicerad: 2020-09-27
Det finns ett behov av faktabaserad och saklig information som grund för kritisk analys, samtal och diskussion. Narkotikafri Skola har därför tagit fram ett studiematerial till två styckten filmer om cannabis och faktahäftet 8 myter om cannabis.

Filmen ”Cannabis – vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?”

Filmen är knappt 16 minuter lång. För att titta på filmen, klicka på länken
till Vimeo och skriv in koden can4589

Diskussionsfrågor till filmen:
Nu har ni sett denna korta reportagefilm om cannabis i USA.
Vad blev ni mest förvånade över?
Vad lärde ni er av filmen?
Dr. Lynn Fox beskriver hur cannabis användning hos unga elever påverkar deras skolresultat,
att det påverkar deras kognitiva förmåga och sociala relationer. Hon beskriver det som att de
tappar sin potential och slutar skolan med låg motivation och få färdigheter.
• Hur stämmer detta med den bild du har av cannabisanvändare?
• Hur är din bild av hur detta speglas i media eller inom populärkulturen?
• Vilken bild av cannabisanvändare skildras oftast inom populärkulturen?
Filmen visar på en del sociala insatser för att minska användningen av cannabis.
• Vad tänker du om deras verksamhet och förhållningssätt?
Aktivisten Steve DeAngelo beskriver fördelar med cannabis; utökat tålamod,
utvecklad lekfullhet, ökad kreativitet och kärlek till naturen för att nämna några.
Han beskriver det nästan som en andlig upplevelse.
• Vad tänker du kring kopplingen mellan cannabis och nyandlighet?
• Vad tänker du kring cannabiskulturen i förhållande till dagens samhälle?
I filmen ser ni en liten del av den kommersiella marknad som just nu växer kring
cannabisprodukter, särskilt med produkter som inte behöver rökas, till exempel läsk och godis.
• Vad tänker du kring detta?
Filmen och faktahäfte 8 myter om cannabis presenterar delar av den forskning som finns om cannabis
och här blir forskningsläget allt tydligare. Trots det är debatten full av legaliseringsrörelsens argument.
Desinformation via sociala medier och internet i stort är vanligt förekommande.
• Källkritik och källtillit diskuteras allt mer och är en viktig aspekt när det gäller spridning av
kunskap och desinformation kopplat till cannabis. Hur får vi fler att värdera forskningen och
det vi faktiskt vet om cannabis?
Filmen avslutas med frågan om vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige.
• Vad tänker du kring detta och vad grundar du dina eventuella farhågor och slutsatser på?

Studiematerial till vad händer om cannabis blir lagligt i Sverige

 Filmen Cannabis - vart är vi på väg?

Filmen är cirka 20 minuter lång. För att titta på filmen, klicka på länken till Vimeco och skriv in koden: vart3232

Studiematerial att ladda ner

8 myter om cannabis 3.0

Ladda ner häftet

Studiematerial till 8 myter


annonser

Föreläsare

Ämnen

extra anpassningar  konsultation  studiedagar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se