Elevhälsan - Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem – omfattning och analys Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem – omfattning och analys

Publicerad: 2008-11-19
Vart femte barn lever i hushåll där en vuxen har förhöjd konsumtion av alkohol, så kallat ”riskbruk”. Barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper en ökad risk för egna problem.
Omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen dricker så mycket alkohol att det riskerar föräldrarnas egen hälsa, så kallat "riskbruk" (Ljungdahl 2008). Det motsvarar ungefär 385 000 barn. Med riskbruk menas en alkoholkonsumtion som är eller kan bli skadlig för den som dricker. I en dansk undersökning av personer i åldern 20-40 år uppgav 20 procent att de upplevt att de egna föräldrarnas alkoholkonsumtion utgjort ett problem under deras uppväxt. Allvariga alkoholproblem är ovanligare. En rapport från Socialstyrelsen visar att 1,2 procent av alla barn har en vårdnadshavare som vårdats i slutenvård med en alkohol- och/eller narkotikadiagnos.

Personer som lever med barn dricker oftast mindre alkohol än dem som inte har några barn i hemmet. Ett undantag är ensamstående. Där är det lika vanligt med riskabla alkoholvanor vare sig man har barn eller inte.

Barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper en ökad risk för psykiska problem. Om hög alkoholkonsumtion kombineras med andra problem i familjen, exempelvis psykisk sjukdom eller låg socioekonomisk status, kan riskfaktorerna växelverka och förstärka varandra. Tidigare forskning visar även att barn till föräldrar med alkoholmissbruk löper en ökad risk för egna alkoholproblem.

Eftersom frågan rör stora grupper av barn får det konsekvenser för utformningen av insatser:

Den främsta åtgärden är att söka minska "riskbruk" av alkohol bland vuxna (Statens folkhälsoinstitut 2004).
Därutöver är det ändamålsenligt att erbjuda alla barn tillgång till insatser som minskar risken för psykisk ohälsa då de är utsatta för olika former av påfrestningar.Källa: fhi.se
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se