Elevhälsan - Hälsofrämjande/förebyggande insatser- Dela med er! - Kom in med goda exempel! Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Hälsofrämjande/förebyggande insatser- Dela med er! - Kom in med goda exempel!

Publicerad: 2019-08-11
Lagom till skolstarten har vår expert, barn-och ungdomsläkare och skolläkare Nils Lundin ett upprop till er alla.

Nils letar efter goda, konkreta, exempel på hur ni har lyckats i er elevhälsa med att jobba hälsofrämjande på skolarenan, samt hur ni har lyckats att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt.

”Hej!
Med den nya Elevhälsan kom också vårt uppdrag att omformulerats till att omfatta hälsofrämjande och förebyggande insatser i första rummet.
I mångt och mycket kan man läsa om insatser med fokus ”hälsofrämjande/förebyggande” och oftast att de på något sätt upplevs höra ihop.
Men hur har det nu blivit i praktiken bland alla våra eleverhälsoinsatser i landet?

Jag upplever att vi fortfarande fastnar mycket med ”åtgärdande”-nivån i vardagen.
Jag är dock övertygad att många av oss i Elevhälsan har en tanke och en plan, samt även lyckats sjösätta ett praktiskt arbete med mer systematiskt främjandeperspektiv

Jag letar med ljus och lykta efter goda, konkreta, exempel på hur ni har lyckats i just er elevhälsa med att jobba hälsofrämjande på skolarenan, samt hur ni har lyckats att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt, hållbart och resultatgivande sätt.

// Nils Lundin

Läs mer om Nils Lundin och hans expertfrågor

Hör gärna av er via vår tipsfunktion som du hittar på översta menyraden, under fliken Elevhälsan.se eller följ länken "Tipsa oss om intressant material"


annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se