Elevhälsan - Hur kan förälskelsen övergå till hot och våld? Att samtala om brott i nära relationer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Hur kan förälskelsen övergå till hot och våld? Att samtala om brott i nära relationer

Publicerad: 2020-11-06
Vad är okej och vad är inte okej i en relation? Var går gränsen? Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.

Du som arbetar inom elevhälsan är viktig och kan uppmärksamma vad som sker eller få eleven att berätta. Polismuseet har tillsammans med polisen tagit fram filmen "Johan och Eva" om svartsjuka och våld i nära relationer. Till filmen finns en handledning som du kan använda dig av i samtal med elever.

Brott i nära relation är när en person blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. En närstående kan vara en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn. Den här typen av brott är vanlig och förekommer i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper, i alla delar av landet. Exakt hur många som är utsatta vet ingen, men enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är det en av fyra utsatta som anmäler.

Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

Om filmen och handledningen

Polismuseet har tillsammans med polisen tagit fram filmen "Johan och Eva" om svartsjuka och våld i nära relationer, något som kan vara svårt att prata om. Filmen handlar om den så kallade normaliseringsprocessen som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld och även bortförklarar det för sig själv. Till filmen finns en handledning som du kan använda dig av i samtal med elever i grupp eller enskilt.

Filmen och handledningen hittar du här!

Hitta mer relevant material på polisens webbplats

Här kan du läsa mer om hur man gör en anmälan, vad som händer sen och hur man kan få hjälp och stöd. Här finns även information på många olika språk!

Läs mer på polisens webbplats!Källa: Sponsrat innehåll från Polismuseet
annonser

Föreläsare

Ämnen

pulsträning  rörelse i skolan  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se