Elevhälsan - Artiklar

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Hälsofrämjande skolutveckling - Skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram (2018) av Gudrun Löwendahl Björkman

Först definieras och förtydligas begreppen hälsofrämjande och förebyggande insatser. Därefter presenteras metoder, förhållningssätt och konkreta exempel med stöd i forskning och våra styrdokument, som har en hälsofrämjande och förebyggande effekt.  Läs mer


Brännpunkten har startat projektet MinBpRörelse

Brännpunkten har startat projektet MinBpRörelse för att kunna erbjuda barn och unga i Stockholms län möjligheten till stärkt psykiska hälsa med hjälp av rörelseglädje.  Läs mer


Ny FoU-rapport om insatser som gett elever med adhd bättre skolgång

Fokus på lärandemålen, snabb feedback från läraren och en bra samverkan med hemmet är några exempel på viktiga faktorer för att skolan ska fungera på ett bra sätt för elever med adhd. Det visar en ny rapport ”Insatser för elever med adhd” från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten är en bearbetning av ett stort antal forskningsartiklar om evidensbaserade studier, som publicerats i internationella tidskrifter.  Läs mer


Avhandling av Lisbet Engh: Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara

Den 2018-05-18 disputerade Lisbet Engh vid Karlstads universitet . Avhandlingen visar att skolsköterskan har potential att upptäcka och stödja utsatta barn. Många barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks inte och får inte det stöd de behöver. Skolsköterskan möter alla elever vid regelbundna hälsobesök och får därmed kunskap om elevernas hälsa och livssituation.  Läs mer


Friends startar forskningsprojekt om sexuella trakasserier – skolor inbjuds att delta

Sexuella trakasserier är sedan många år en av de vanligaste kränkningarna Friends möter i skolor, och elever berättar att trakasserierna har blivit så vanliga att få markerar eller agerar mot dem. Nu intensifierar Friends arbetet mot sexuella trakasserier genom att inleda nya forskningssamarbeten inom området, och erbjuder skolor en unik chans att delta.  Läs mer


Friendsrapporten 2018: Många kränkta elever berättar inte för vuxna om sin utsatthet

Två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 har inte berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. Var femte utsatt elev har inte berättat om det för någon alls, varken en jämnårig eller en vuxen i skolan eller hemma. Det visar ny statistik från stiftelsen Friends.  Läs mer


Avhandling av Matilda Wurm: Oro för att inte passa in kan bidra till fysisk smärta hos unga

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.  Läs mer


Sommarlov

Snart har klangen av Den blomstertid klingat av och skolpersonalen går på sommarledighet då vill vi önska alla en härlig sommar från Cajsa & Solveig.  Läs mer


Ny bok om kvinnlig könsstympning

Elisabeth Ubbe har skrivit boken 'Kvinnlig könsstympning' för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning så att fler som utsatts eller riskerar utsättas ska få bättre hjälp. Boken ger praktisk handledning till dig som möter flickor och kvinnor som riskerar bli könsstympade eller utsatts för könsstympning. I den här intervjun svarar Elisabeth på frågor om boken och om hur problematiken kan bemötas och bekämpas på bäst sätt.  Läs mer


Stora skillnader i ungdomars matvanor

Från Livsmedelsverket 2018-05-15
Ungdomars matvanor oroar – det gäller särskilt socioekonomiskt utsatta grupper. Matvanorna riskerar att leda till ohälsa på sikt. Generellt äter de flesta ungdomar för lite frukt och grönt, för mycket rött kött och chark och för mycket godis, glass, kakor, snacks och läsk. Var femte har övervikt eller fetma. Det visar en ny nationell matvaneundersökning bland ungdomar från Livsmedelsverket.
– Resultaten visar att samhället behöver kraftsamla inom många olika områden. På lång sikt handlar det om att minska de sociala klyftorna. På kort sikt handlar det om att göra det enklare att äta bra, särskilt för familjer som har det sämst, säger Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör.  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 5 ... 48 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

NPF  skolförbättring  EHM-elevhälsomötet  
Hitta fler föreläsare här