Elevhälsan - Artiklar

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!

Artiklar

Artiklar

- Nyheter
- Forskning
- Boktips
- App-tips

Sommarlov

Nu har klangen av Den blomstertid klingat av och skolpersonalen går på sommarledighet då vill vi önska alla en härlig sommar från Cajsa & Solveig.  Läs mer


PAX i skolan

PAX i skolan bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. Under höstterminen 2016 har vi arbetat med kulturanpassning av materialet till svenska förutsättningar. I november 2016 påbörjades en pilotstudie för att undersöka om modellen kan ha samma effekter i svensk skola som påvisats i andra länder.  Läs mer


Nyhetsbrev från elevhälsan.se - Våren 2017

Här kommer vårens nyhetsbrev från elevhälsan.se, mötesplatsen för alla som arbetar inom elevhälsan i skolan.
Nyhetsbrevet skickas ut till alla som är medlemmar på elevhälsan.se
Är du medlem men inte har fått nyhetsbrevet så kan du kontakta info@elevhalsan.se  Läs mer


Pax i skolan

PAX i skolan är en modell med forskningsstöd som lärare
använder i klassrummet för att främja sina elevers lärande och
utveckling och förebygga ohälsa.  Läs mer


Lokalt Alfons-projekt utvecklar läsförståelsen hos elever med autism

På Svedenskolan Bergshamra finns grund- och grundsärskola för elever med autism. För att öka den verbala förmågan och läslusten hos elever i grundsärskolan startade läraren Sara Gustafsson och hennes kollegor ett läsprojekt baserat på en populär Alfons Åberg-bok. Projektet blev en succé.  Läs mer


SKL bjuder in barn- och unga - Kom och tyck till om den hjälp du har fått!

Nu arrangerar Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, en dag för barn och unga för att få reda på vad de tycker kring tidiga insatser genom första linjen-verksamheter.
Planen är att barnen/ungdomarna får komma till Stockholm en dag (15 juni) och delge sina erfarenheter om tidiga insatser - vad som har varit bra och mindre bra med deras kontakt med första linjen.  Läs mer


”Vi måste våga prata med nyanlända om hur vi lever”

Utbildning om hur det svenska samhället fungerar är nyckeln till en bra start i Sverige, tycker vårdläraren David Saleh. Han har gjort ett utbildningsmaterial om sex och samlevnad för nyanlända – något han själv saknade när han kom hit från Irak.  Läs mer


SKL söker deltagare till referensgrupp

"Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, söker dig som arbetat inom elevhälsan i minst fem år och som har ett intresse för frågor om pojkar, unga män och psykisk hälsa. Vill du delta i ett referensgruppsmöte i Stockholm den 13 juni kl. 10-15?  Läs mer


Grattis Elevhälsan.se 10 år

Ett stort tack till alla medlemmar, våra experter, bloggare, sponsorer och annonsörer som under åren har hjälpt oss att förverkliga vår idé!  Läs mer


Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 5 ... 44 Nästa Sista 
annonser