Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Uppdaterade råd för att motverka D-vitaminbrist

2018-11-22 Pressmeddelande från Livsmedelsverket

Tack vare ökad berikning av livsmedel behöver allt färre ta D-vitamintillskott. Men personer som inte äter fisk och mat som berikats med D-vitamin kan behöva äta tillskott. Barn och vuxna som inte är ute i solen tillräckligt kan också behöva tillskott.  Läs mer


Nya kunskaper om hur barn växer under puberteten

Barns spurttillväxt under puberteten betraktas ofta som en joker när deras längd ska följas och förutsägas. Men med nya rön och metoder går det att få en bättre bild av hur barn och ungdomar växer, framför allt under puberteten.  Läs mer


Ny rapport från SBU: Stöd till ensamkommande barn

Ensamkommande barn och unga – kvalitativa forskningsresultat ger en bild av vilket stöd som behövs  Läs mer


Ätstörningen höll på att leda till självmord

I avsnitt #3 av dokupodden Självmordsöverlevarna som görs av Suicide Zero berättar Malin om hur ätstörningar, stress och andras förväntningar höll på att leda till självmord.  Läs mer


Studie undersöker risker kopplade till tonåringars testande av alkohol och droger

Tonåringar som testat alkohol eller droger riskerar i mindre utsträckning än vad tidigare forskning visat att fortsätta med det. Risken att de hamnar i kriminalitet i tonåren är också mycket liten, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Däremot har tonåringar som begår brott en klart ökad risk för att utveckla drogmissbruk.  Läs mer


Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare.  Läs mer


Nya råd lyfter skolmatens betydelse för hälsa och lärande

2018-11-06
Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen. Mindre socker i fritids och skolkafeterior. Livsmedelsverkets uppdaterade råd "Bra måltider i skolan" lyfter fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både skolkök och undervisning.  Läs mer


Dilemmaboken om Barnkonventionen; Sanna Mohr och Sannie Wedberg

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid att fundera på ett dilemma samtidigt som du färglägger. Eller så kan du diskutera dem med andra.
Boken följer sakartiklarna i Barnkonventionen, så det är 41 dilemman och 41 färgläggnings-sidor.
Boken riktar sig till åldern 8-12 år.  Läs mer


Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Det här kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.  Läs mer


Youmu i praktiken

Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Det är en fråga som många unga nyanlända ställer sig. Youmo i praktiken är vägledningen för dig som möter unga nyanlända.  Sajten youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken är mycket efterfrågade. De tar upp frågor som alla unga undrar över – hälsa, kärlek, sexualitet och jämställdhet.  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 5 ... 49 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  sekretess  handledning  
Hitta fler föreläsare här