Elevhälsan - Artiklar

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Nyheter
- Forskning
- Boktips
- App-tips

Opratat mellan barn och föräldrar

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, bilderböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.
Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.
Filmerna är textade syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna på webbplatsen översätts inom kort till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.  Läs mer


Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på campus US i Linköping.

Barnafrid riktar sig mot yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentret är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.  Läs mer


Jag tror jag är lite kär i dig - en film om grooming

"Jag tror jag är lite kär" i dig spelades in under sommaren 2017 och bygger på verkliga händelser, på kända och okända fall där framför allt unga flickor råkat väldigt illa ut.

Föräldrar och lärare är många gånger ovetande om vad barn och unga gör och vilka de har kontakt med när de surfar på nätet. Hur ska vi då kunna skydda våra barn och hur ska vi prata med dem om det här? Vi behöver ofta själva mer kunskap för att kunna lära barnen hur man förhåller sig på nätet, vad man skriver och vilka bilder man publicerar. Grooming är ett växande problem i vårt samhälle och det måste få ett slut.  Läs mer


Webbkurs om våld i nära relationer

Webbkursen Våld i nära relationer finns nu på Lärtorget, Stockholms läns landsting, Kursen riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och möter patienter.

Våld syns inte alltid på utsidan. För att kunna upptäcka och hjälpa patienter som är utsatta för våld av en närstående behöver vi kunskap om våld i nära relationer och hur våld i nära relationer påverkar hälsan.  Läs mer


Att äta är en fråga om tajmning

Ett tips från Anna Nygren som idag bloggat om Nobelpriset i medicin. Artikeln är från 2010 men lika aktuell och lättläst och mycket intressant om ämnet kroppsklocka, klockgener och matintag
Den biologiska klockan tickar taktfast med finstämda kugghjul. Och den vill ogärna ruckas. Men dagens 24-timmarssamhälle går emot vår inre rytm som styr när på dygnet vi mår bäst av att äta.  Läs mer


Informationskampanj: Narkotikafri Skola – en självklarhet

Under oktober 2017 genomför vi en informationskampanj i 4 steg med syftet att få fler människor i och i anslutning till skolan att få upp ögonen för dessa frågor:
Har inte både elever och lärare rätt till en trygg arbetsmiljö?
Hur kan skolan få hjälp att få policies och verktyg på plats för tidig upptäckt, och därmed större chans att stoppa ett eventuellt missbruk?  Läs mer


Från psykisk ohälsa till hälsa och lärande

Psykisk ohälsa ökar bland elever samtidigt som skolresultaten sjunker. En anledning är den ökande skärmanvändningen. De elever som använder datorn mest är de som presterar sämst på PISA-provet1 och Sverige är det land i OECD med högst andel unga extrema internetanvändare2. Den gruppen barn rör sig för lite, sover för lite och får sämre skolresultat3. En sådan livsstil ökar risken för suicidalt beteende4.
Här kan skolan spela en enormt viktig roll. Nu finns verktyg för skolan att arbeta mer aktivt med både elever och föräldrar för goda levnadsvanor. Hälsa och lärande går hand i hand.  Läs mer


Nyhetsbrev från Elevhälsan.se - hösten 2017

Här kommer höstens nyhetsbrev från elevhälsan.se, mötesplatsen för alla som arbetar inom elevhälsan i skolan.
Nyhetsbrevet skickas ut till alla som är medlemmar på elevhälsan.se  Läs mer


Sömnbrist förstör studierna

Var tredje elev lider av sömnrubbningar. Och sömnbrist sänker betygen. Sovmorgon kan få trötta tonåringar att prestera bättre. Men också förvärra sömnproblemen, befarar svenska sömnforskare.  Läs mer


Tänd ett ljus på Suicidpreventiva dagen 10 september 2017

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi inom Suicide Zero kan inte acceptera att det under 2015 inträffade 1554 mänskliga tragedier, som det är möjligt att förebygga och förhindra. Hjälp oss att rädda liv!  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 5 ... 45 Nästa Sista 
annonser