Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Den ideella organisationen Wake Me Up erbjuder gratis coachingsamtal över video i deras app

De erbjuder även en gratis föreläsning till gymnasier som handlar om psykiskt välmående baserat på forskningen inom positiv psykologi (psykologisk motståndskraft/resiliens). Mer info om detta kommer snart på deras sajt.  Läs mer


Växa och må bra - material för att öka ungas inflytande

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. För att må bra är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att kunna ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlade om just det: att göra det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar.  Läs mer


Parkgömmet - beställ kostnadsfritt spel med fokus på grooming

Spelet Parkgömmet vänder sig till barn, 8–10 år, och är ett digitalt verktyg inom ramen för läroplanens digitaliseringskrav. Syftet med Parkgömmet är att öka barns riskmedvetenhet med särskilt fokus på grooming.  Läs mer


Kort intervju med Jonas Nilsson som skrivit "Handbok i klassrumsledarskap"

Ta del av Jonas Nilssons tips och korta tankar kring klassrumsledarskap.  Läs mer


Webbföreläsning om Tourettes syndrom riktad till skolpersonal

Webbföreläsning om Tourettes syndrom den 20 november 2020. Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos som kännetecknas av ofrivilliga ryckningar och ljud, så kallade tics, och den hamnar ofta i skymundan av mer välkända NPF-diagnoser som ADHD och autism.

Föreläsningen anordnas av psykologer och forskare som arbetar på BUP Forsknings- och Utvecklingscentrum i Stockholm.  Läs mer


Minska stressen inför gymnasievalet - hjälp eleverna att förbereda sig

Flera studier visar att ungdomar känner oro och stress när de ska göra sitt gymnasieval. Inför gymnasievalet är eleverna, enligt studierna, i stort behov av stöd och vägledning från både studie- och yrkesvägledare och föräldrar. (Källa: Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet – Skolverket)  Läs mer


Är din skola narkotikafri? Vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?

Det finns ett behov av faktabaserad och saklig information som grund för kritisk analys, samtal och diskussion. Narkotikafri Skola har därför tagit fram ett studiematerial till två styckten filmer om cannabis och faktahäftet 8 myter om cannabis.  Läs mer


Rapport om varför allt färre unga dricker alkohol

Nya undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått: debutåldern har höjts, mängden alkohol som dricks har minskat, de berusar sig mer sällan, och det är fler som inte dricker alls. För att undersöka varför vi ser dessa positiva trender gav Prata om Alkohol Ungdomsbarometern (UB) i uppgift att testa olika hypoteser. En sak står klar, det finns ingen enskild faktor som kan förklara nuläget. I sammanställningen har även CANs offentliga resultat vägts in för att hitta förklaringar.  Läs mer


RFSL Ungdom släpper Allt det viktigaste om sex-podden!

Podden Allt det viktigaste om sex riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern och till vuxna som möter dem i
jobbet.  Läs mer


Inled höstterminen med att arbeta med kamratskap och trygghet

Skolans lärresurs för att arbeta systematiskt med värdegrund.

Med hjälp av Värdegrunden kan skolan främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Värdegrunden ger även skolan möjlighet till ett aktivt och systematiskt arbete med värderingsfrågor som kan genomsyra undervisningen.  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 5 ... 58 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  sekretess  elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se