Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Begränsande mensvärk - ett problem att ta på allvar

Sedan lanseringen av hemsidan På blodigt allvar har över 23000 personer gjort ett mensvärkstest med över 20 frågor som handlar om fysiska, sociala och psykiska begränsningar när det kommer till mensvärk. Resultaten visar att endast 14% aldrig stannat hemma från skola eller arbete på grund av sin mens, bara 7% upplever liten eller ingen smärta och hela 40% tackar ofta nej till fritidsaktiviteter de hade velat delta i på grund av mensen.  Läs mer


Vi behöver prata mer om placerade barns skolgång

Placerade barn har rätt att utvecklas, och skolan har en central roll. Det är temat för den konferens som Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar i oktober i Malmö. Monica Achá Sonesson och Emma Tengwall är projektledare för konferensen.  Läs mer


Friendsrapporten 2019: Ensamma elever mer utsatta för mobbning

Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och var femte i årskurs 6-9 känner inte att det finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade. Det visar nya siffror från Friends.  Läs mer


Fyrbenta kollegor på Vegalyckan

Om man jobbar på Vegalyckan har man fyrbenta kolleger. Rektor Ewa Rönn har nämligen anställt en pedagoghund vid namn Figge och hans förare, fritidspedagogen Cecilia Åkesson. Vegalyckan är en F-3 skola som ligger i Lund.
Teamet har jobbat på skolan ett år nu och det har varit en lyckad anställning både för elever och personal.  Läs mer


Hälsofrämjande/förebyggande insatser- Dela med er! - Kom in med goda exempel!

Lagom till skolstarten har vår expert, barn-och ungdomsläkare och skolläkare Nils Lundin ett upprop till er alla.

Nils letar efter goda, konkreta, exempel på hur ni har lyckats i er elevhälsa med att jobba hälsofrämjande på skolarenan, samt hur ni har lyckats att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt.

”Hej!
Med den nya Elevhälsan kom också vårt uppdrag att omformulerats till att omfatta hälsofrämjande och förebyggande insatser i första rummet.
I mångt och mycket kan man läsa om insatser med fokus ”hälsofrämjande/förebyggande” och oftast att de på något sätt upplevs höra ihop.
Men hur har det nu blivit i praktiken bland alla våra eleverhälsoinsatser i landet?  Läs mer


Sommarlov

Innan klangen av "Den blomstertid" klingat av och skolpersonalen går på behövlig sommarledighet har skickat ut läsårets sista nyhetsbrev från elevhälsan.se
Njut av ledigheten, i augusti startar vi upp igen!

Vi önskar alla en härlig och fin sommar!
Cajsa & Solveig  Läs mer


Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom

Utvärderingen har analyserat den befintliga vården, utifrån den nationella riktlinje som finns inom området. Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten och ger rekommendationer till hälso- och sjukvården med prioriterade förbättringsområden. Syftet är att stödja beslutsfattare på alla nivåer, i att utveckla sin verksamhet.   Läs mer


9/10 lärare oroar sig för sina elever under sommarlovet

När skolan tar uppehåll oroar sig så många som 89 procent av landets lärare för elever de vet lever under svåra hemförhållanden, enligt en ny rapport från barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Det finns flera anledningar att oroa sig för de här barnen. Förutom att de kommer att ha en jobbig sommar med sina sjuka föräldrar och känna stor ensamhet, så går de även i mycket större utsträckning ut skolan utan gymnasiebehörighet, med allvarliga konsekvenser som följd.  Läs mer


Kartlägger gymnasieelevers matvanor – utifrån hälsa och klimat

Först ska vi ta reda på hur ungdomar äter och varför. Nästa steg är att undersöka hur vi kan påverka ungdomar att göra hållbara och hälsosamma val, säger Malin Anniko, en av åtta nya postdoktorer inom Örebro universitets satsning på Mat och hälsa.  Läs mer


Friends/Novus: Var tredje ung inom spelvärlden har utsatts för kränkningar

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. Nu visar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av Friends, att nästan var tredje spelare i åldern 13-19 år har blivit utsatt för kränkningar när de spelar. Varannan spelare har sett andra utsättas.  Läs mer


Sida: 1 2 3 4 5 ... 53 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  förskola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här