Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Schizofreniförbundets nya projekt främjar barns psykiska hälsa

Schizofreniförbundet får 7,5 miljoner kronor från Arvsfonden.
Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden. Vi kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de verkar i, för att på så sätt hitta och motivera barnen att ta emot stöd och hjälp.  Läs mer


Tjejer hängs ut på nätet P1 Miniserie

Sukran Kavak arbetar på P1 dokumentär: Miniserie och har gjort en radioserie i (tre delar, 25 min var) som handlar om unga tjejer som hängs ut på nätet med bilder och kränkande kommentarer. Han har gjort en enkätundersökning med 220 elever i åttan som fått svara på sina upplevelser kring ämnet.  Läs mer


Källan/Schizofreniförbundet erbjuder gratis stöd

Till följd av Coronavirussets spridning stänger nu skolor och andra mötesplatser ner. Detta försvårar vardagen för redan utsatta grupper som t ex familjer där psykisk sjukdom föreligger.
Skolan har många gånger varit en fristad och vila för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i sin närhet. Där har de fått stabilitet i tillvaron och kontakt med vuxna som vill dem väl.  Läs mer


Psykosociala insatser i öppenvården för att förebygga ungas brott: Oklart vilka som fungerar bäst

Det går inte att säkert avgöra vilka metoder i öppenvård som ger bäst resultat för unga som begått brott. Det visar SBU:s systematiska forskningsöversikt av psykosociala insatser för att förebygga återfall i brott bland unga i åldern 12–17 år.  Läs mer


HPV-infektioner kan utrotas om både pojkar och flickor vaccineras

Humant papillomvirus (HPV) orsakar bland annat cancer i livmoderhalsen och i svalget. En svensk-finsk studie publicerad i tidskriften Journal of Infectious Diseases visar nu att de mest cancerframkallande HPV-typerna kan utrotas – men endast om både flickor och pojkar vaccineras. Från och med hösten 2020 kommer bägge kön att erbjudas HPV-vaccinet i Sverige.  Läs mer


Internetbehandling för barn och ungdomar med tics

Just nu söker vi deltagare till en forskningsstudie för barn och ungdomar (9-17 år) som besväras av tics. Några exempel på tics är att blinka med ögonen, rycka med axlarna, hosta eller harkla sig.
Deltagarna i studien får prova kognitiv beteendeterapi (KBT) under 10 veckor.  Läs mer


Värdegrunden.se

Skolans lärresurs för att arbeta systematiskt med värdegrund.

Med hjälp av Värdegrunden kan skolan främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Värdegrunden ger även skolan möjlighet till ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som genomsyrar
undervisningen. Målsättningen är att skapa en god arbetsmiljö och få eleverna att förstå att de har ett egenansvar.  Läs mer


Internetbaserad behandling för ungomar 15-19 år

”Tips: Vid Stockholms och Linköpings universitet i samarbete utvärderas just nu internetbaserad behandling för ungdomar 15-19 som känner sig deprimerade eller nedstämda.  Läs mer


Vi söker elevhälsopersonal som vill testa modell för att upptäcka psykisk ohälsa

Socialstyrelsen vill pröva en modell för att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos nyanlända elever.
Därför söker vi skolsköterskor och skolkuratorer som arbetar med elever som går gymnasiets introduktionsprogram.  Läs mer


Handbok och kunskapsstöd om barn och unga som begår brott

Nu kan du ladda ner Socialstyrelsens nya handbok Barn och unga som begår brott. Inom kort går den även att beställa som tryckt bok. Tillsammans med handboken ger Socialstyrelsen ut ett kunskapsstöd för socialtjänstens risk- och behovsbedömningar om barn och unga med normbrytande beteende. Sedan tidigare finns vägledning och film om förebyggande arbete enligt 22 § LVU.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Konflikthantering  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se