Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

DET SOM INTE DOKUMENTERAS FINNS INTE

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till nya boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.
Det här är självklart ett problem, särskilt som den psykiska ohälsan har ökat bland unga och ligger kvar på en hög nivå (Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, Folkhälsomyndigheten).
– Om den inte dokumenteras syns den ju inte, säger Eva.  Läs mer


Nya rekommendationer från Kost & Näring om specialkost

2020-02-13 Nyhetsbrev från Livsmedelsverket
Idag publiceras Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Fokus ligger på tolkningen av vilka barn som har rätt till specialkost och när läkarintyg ska krävas.  Läs mer


SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. SEXIT är utvecklat primärt för ungdomsmottagning men har även prövats i hälsosamtalen på skolor, med goda resultat.  Läs mer


Nytt läromedel om Barnkonventionen

Hur uppfylls barns och ungas mänskliga rättigheter i skolan? Vad tänker eleverna själva?
Organisationen MR-piloterna har i samverkan med högstadie- och gymnasieelever tagit fram det upplevelsebaserade, digitala och kostnadsfria läromedlet Rättighetsreportrarna.  Läs mer


Skolenkäten HT 2019

Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från elever, lärare och föräldrar.  Läs mer


Du som möter personer med könsdysfori

Du som arbetar inom elevhälsan är en av flera personer i olika typer av verksamheter som oftast först kommer i kontakt med personer som har könsdysfori.  Läs mer


Affisch med barnkonventionens viktigaste artiklar

Många av världens länder har tillsammans bestämt vilka rättigheter som ska gälla för alla barn.
Rättigheterna beskrivs i 54 artiklar i barnkonventionen.
Tidningen Förskolan har valt ut några av de allra viktigaste. Spara gärna bilden och sätt upp den på er förskola!  Läs mer


Från den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige

VAD ÄR BARNKONVENTIONEN?
Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:  Läs mer


Ny studie visar: snällhet viktigast för svenska barn

Svenska barn föredrar att beskrivas som snälla och en bra kompis, jämfört med andra personlighetsdrag så som rolig eller smart. Det enligt en ny internationell studie beställd av Cartoon Network, som även visar att de svenska barnen skiljer ut sig på detta område.  Läs mer


God Jul och ett Gott Nytt År 2020 från elevhälsan.se

Vi vill tacka och önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ännu ett intressant år har gått med elevhälsan.se. För några dagar sedan skickade vi ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna från hösten. Utifall du missade det så kan du läsa det här nedan.

Julhälsningar från Solveig och Cajsa   Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  förskola  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se