Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan - Verktygslåda Supported Education

Boken är ett resultat av 2,5 års transnationellt projekt, SECiSo, som drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som innehåller praktiska övningar och andra verktyg. Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning.  Läs mer


Erica- forskningsstudie söker ungdomar 15-19 år

Du har tidigare kunnat läsa om Erica-studien då vi utvärderade internetbaserad behandling för ungdomar med depression. Studien gick bra och fick goda resultat som tyder på att behandlingen var effektiv för både depression och sekundär ångest, samt att var uppskattad av ungdomarna som deltog.
Nu öppnar vi har huvudstudien , där vi provar två internetbaserade behandlingar och planerar att ta emot ännu fler ungdomar.  Läs mer


Om läraren själv får välja lärresurser för hälsofrämjande insatser

Elevhälsoteamet äger ofta frågan kring att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt. För att få arbetet att sprida sig och skapa kontinuitet krävs det att få med lärarna på tåget. Men för lärare är det inte alltid så lätt att arbeta med hälsofrämjande frågor, eftersom det ibland ligger långt ifrån deras ämnen. Många gånger är man ingen expert inom området och det kan beröra känsliga frågor som psykisk ohälsa, mobbning och alkohol. Som lärare finns det behov av att känna en trygghet i sitt arbete, veta att materialet är testat och utvärderat samt följer de kursplaner hen arbetar efter.  Läs mer


Integrera sexualkunskap i skolans alla ämnen

Under 2017 gjorde Skolinspektionen en granskning kring hur skolor arbetar med sex-och samlevnadsundervisning. Resultatet var varierat. Vissa skolor arbetar aktivt, genomtänkt och kontinuerligt, medan andra skolor fokuserar endast på de biologiska aspekterna.
Ett ämne som varit obligatoriskt sedan 1955, men fortfarande har så stora brister i vårt avlånga land.  Läs mer


ACT, en lättillgänglig metod för att lära unga hantera stress

En ny studie på självhjälpsboken ”Tid att leva” och en ny färsk doktorsavhandling på ACT pekar på att metoden ACT, Acceptance and Commitment Training är en effektiv metod för att förebygga och behandla stress och psykisk ohälsa hos unga och vuxna.  Läs mer


Begränsande mensvärk - ett problem att ta på allvar

Sedan lanseringen av hemsidan På blodigt allvar har över 23000 personer gjort ett mensvärkstest med över 20 frågor som handlar om fysiska, sociala och psykiska begränsningar när det kommer till mensvärk. Resultaten visar att endast 14% aldrig stannat hemma från skola eller arbete på grund av sin mens, bara 7% upplever liten eller ingen smärta och hela 40% tackar ofta nej till fritidsaktiviteter de hade velat delta i på grund av mensen.  Läs mer


Vi behöver prata mer om placerade barns skolgång

Placerade barn har rätt att utvecklas, och skolan har en central roll. Det är temat för den konferens som Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar i oktober i Malmö. Monica Achá Sonesson och Emma Tengwall är projektledare för konferensen.  Läs mer


Friendsrapporten 2019: Ensamma elever mer utsatta för mobbning

Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och var femte i årskurs 6-9 känner inte att det finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade. Det visar nya siffror från Friends.  Läs mer


Fyrbenta kollegor på Vegalyckan

Om man jobbar på Vegalyckan har man fyrbenta kolleger. Rektor Ewa Rönn har nämligen anställt en pedagoghund vid namn Figge och hans förare, fritidspedagogen Cecilia Åkesson. Vegalyckan är en F-3 skola som ligger i Lund.
Teamet har jobbat på skolan ett år nu och det har varit en lyckad anställning både för elever och personal.  Läs mer


Hälsofrämjande/förebyggande insatser- Dela med er! - Kom in med goda exempel!

Lagom till skolstarten har vår expert, barn-och ungdomsläkare och skolläkare Nils Lundin ett upprop till er alla.

Nils letar efter goda, konkreta, exempel på hur ni har lyckats i er elevhälsa med att jobba hälsofrämjande på skolarenan, samt hur ni har lyckats att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt.

”Hej!
Med den nya Elevhälsan kom också vårt uppdrag att omformulerats till att omfatta hälsofrämjande och förebyggande insatser i första rummet.
I mångt och mycket kan man läsa om insatser med fokus ”hälsofrämjande/förebyggande” och oftast att de på något sätt upplevs höra ihop.
Men hur har det nu blivit i praktiken bland alla våra eleverhälsoinsatser i landet?  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärdsprogram  handledning  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se