Elevhälsan - Information och film om fästingar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Information och film om fästingar

Publicerad: 2019-02-12
Borreliabakterien är vanligt förekommande i svenska fästingar. Trots det är risken att bli sjuk av borrelia, om fästingen man blivit biten av bär på bakterien, bara ett fåtal procent enligt STING-studien som genomförts av forskare vid Linköpings universitet. En skånsk genomgång av diagnosregistreringen visar dock att barn under 10 år är den åldersgrupp som oftast drabbas av den allvarligare sjukdomsbilden av borrelia, neuroborrelios, som hos barn ofta yttrar sig som huvud- och nackvärk, nackstelhet och ansiktsförlamning.

Det är viktigt att sprida information om hur man kan skydda sig mot fästingöverförda sjukdomar. Genom att regelbundet se över sin hud efter man varit ute i naturen och plocka bort fästingar som bitit sig fast kan man undvika att bli smittad av borrelia. Det tar nämligen oftast ett dygn från det att fästingen bitit till dess att borreliabaketrien överförs. Det är alltså viktigt att sprida denna kunskap och att man tidigt i livet lär sig detta. Där är ju skolan en viktig kunskapsförmedlare och denna e-learning kan bli ett naturligt inslag i undervisningen inför exkursion/ lägerskola/ utflykt i naturen.

Nytt digitalt undervisningsmaterial om fästingar

Undervisningsmaterial finns fritt tillgängligt på www.fästing.info

Lär barn om fästingar innan de skall ut i naturen med det gratis digitala undervisningsmaterialet ”Hitta fästingar”.

Hitta fästingar!

I ett samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark i EU-interreg ÖKS-projektet ScandTick Innovation har det utvecklats ett undervisningsmaterial om fästingar riktat till barn mellan 8-12 år. Man skall inte behöva vara rädd för fästingar, men såväl barn som vuxna bör veta vad man kan göra för att undvika fästingbett och vad man ska vara observant på om man blivit biten.
Materialet ”Hitta fästingar” innehåller:

  • E-learning med bilder, text och ljud som barnen kan klicka sig igenom. Där lär de sig hur man kontrollerar sig för att se om man fått fästing på sig, hur fästingar tas bort och vad man skall vara observant på efter att man tagit bort en fästing som bitit sig fast.
  • Quiz som innehåller 7 uppföljande frågor om fästingar och fästingbett
  • En musikvideo med dans som barnen kan lära sig.
    Dessutom finns:
  • Kahoot där barnen kan spela mot varandra enskilt eller i grupp om vem som svarar rätt snabbast på frågor om fästingar och fästingbett.
  • En längre quiz med 10 frågor om fästingar och fästingbett.

Det digitala undervisningsmaterialet finns fritt tillgängligt på www.fästing.info. Hela undervisningsmaterialet förväntas ta högst en undervisningslektion á 45 min. Materialet är fritt från reklam, kvalitetsgranskat och framtaget i ett forskningsprojekt som huvudsakligen är finansierat av EU. På scandtick.com kan du läsa mer om fästingar och projektet som heter ScandTick Innovation. Bifogat finns också en informationsbroschyr om fästingar som kan beställas i pappersformat att delas ut till föräldrar samt små fästingkort.
Har du frågor eller kommentarer är du välkommen att skriva till oss på smittskydd.skane@skane.se

Här kan du skriva ut digitalt undervisningsmaterial om fästingar.

Det finns också en broschyr som mer vänder sig till vuxna att beställa.

Broschyren finns också översatt till engelska och arabiska. Broschyren kan du läsa, beställa och ladda ned här.

Det är mycket värdefullt om information om denna e-learning kan spridas inom elevhälsan och att elevhälsans personal tipsar pedagoger och rektorer om denna utbildning som är fritt tillgänglig, gratis och helt fri från reklam.

Med vänliga hälsningar
Mattias Waldeck
Biträdande smittskyddsläkare
Smittskydd Skåne


annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  aktiva klassrum  sömn  
Hitta fler föreläsare här