Elevhälsan - Läkarstudenter utbildar elever ANT Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Läkarstudenter utbildar elever ANT

Publicerad: 2013-09-18
Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation, icke vinstdrivande och politiskt och religiöst obunden. Vår vision är att alla ungdomar ska ha en god hälsa och en bra start i vuxenlivet. Insamlingsstiftelsen Choice skapar förutsättningar för detta genom att ge ungdomar möjligheten att kunna fatta kunskapsbaserade och medvetna beslut kring sin livsstil och hälsa samt granska och reflektera kring sina egna värderingar och attityder kopplade till sin livsstil och hälsa.

Verksamheten bygger på tre grundstenar

  • Fysiologi och anatomi – undervisning om människokroppen och hälsa
  • Attityder och värderingar – vi vill få ungdomar att granska och reflektera kring sociala normer och föreställningar om ANT
  • Elevperspektiv – vi utgår ifrån ungdomarnas sociala kontext, erfarenheter och tankar

Projektet Ungdomar utbildar ungdomar

Under 2013 har arbetet påbörjats med en ny metod och ett nytt undervisningsmaterial som har fått namnet TUTCH (Teens Understanding and Taking Control of Health). Metoden fokuserar på människokroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT). Vi bygger vidare på idén att Insamlingsstiftelsen Choice ska bli ett kompletterande inslag i undervisningen och ett stöd för gymnasieskolor som vill arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med sina elever.

Projektets mål

Fler unga ska få lära sig hur kroppen fungerar och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Gymnasieeleverna ska själva kunna reflektera över sina värderingar och attityder kopplade till ANT och få insikt om konsekvenserna av ett ANT-bruk. Genom projektet vill vi påverka och nyansera skadliga värderingar och därmed är förhoppningen att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar.

Vad är det unika med projektet?

  • Läkarstudenter som undervisar
  • Integrerat i kursplanen
  • Problematiserar och diskuterar ANT utifrån elevernas egna perspektiv och erfarenheter

Läs mer


annonser

Föreläsare

Ämnen

elevhälsa  samverkan  LSS/Personlig assistans  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se