Elevhälsan - Medveten närvaro minskar skolelevers stress Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Medveten närvaro minskar skolelevers stress

Publicerad: 2019-04-09

Fotograf: Josefin Bodin
Ökad koncentration och studiero i klassrummet är resultatet av Träning för Medveten Närvaro, TMR. Nio skolor har fått chansen att pröva metoden som utvecklats av psykologer i Göteborgs stad Väster och har utvärderats i en forskningsstudie. Starka känslor och tufft skolarbete har blivit lättare att hantera berättar eleverna själva.

– Majoriteten av alla vi möter är varit väldigt intresserade av TMR som metod, vi utbildar skolklasser och skolornas elevhälsoteam, säger Charlotte Eriksson leg. psykolog på Psykologenheten Väster i Göteborgs stad som utbildar i Träning för Medveten närvaro och Resiliens, TMR.

Efter insatsen jobbar lärarna vidare med sina klasser på olika sätt, i en klass gör de andningsövningar varje skoldag klockan elva, före skollunchen.

– Det är jättehäftigt att höra om hur skoleleverna använder TMR, de är inte lika rädda för sina starka känslor längre och de upplever att de har mer kontroll över krävande situationer och sitt mående, säger Charlotte Eriksson.

Resiliens är ett annat ord för mental härdighet som innebär att man är motståndskraftig mot vardagens prövningar, som stress i skolan. Nio skolor i Göteborgs stad Väster har erbjudits att testa metoden. Intresset har spridit sig och fler skolor som vill delta hör av sig till Psykologenheten Väster.

Funkar bra för de flesta elever
– Eleverna har börjat förstå att man inte är ensam om att känna oro eller rädsla, berättar Tanja Tinglöf, klassföreståndare i en femteklass på Långedragskolan i Göteborg. Att jobba med TMR i klassen normaliserar känslor som vi alla har någon gång, och det är viktigt att barnen får träna sin närvaro tidigt. Hjärnan behöver vila emellanåt. Kollegan Maria Mok på Vättnedalsskolan håller med.
– Jag rekommenderar starkt TMR, men jag tror att det är av yttersta vikt att läraren själv är intresserad av metoden och är positivt inställd. Jag tror inte det fungerar om man räknar med att metoden "sköter sig själv". I början var det lite svårt att få till en rutin för övningarna men nu har vi TMR på schemat. Elever som först inte ville delta, hänger på och visar ett större lugn under skoltid.

Ett steg mot bättre skolresultat
– Att erbjuda TMR i skolan kan vara ett steg på vägen för att hjälpa barn, föräldrar och lärare att minska psykisk ohälsa bland unga i Sverige, menar Maria Hägg, elevhälsochef och psykologiskt ledningsansvarig på grundskoleförvaltningen i Västra Göteborg. Programmet ska inte kompensera för en stressig skolmiljö, men den kan stärka eleverna till ökad självkännedom som på sikt kan få fler att klara skolan. Elever som vi träffar säger att skolarbetet känns lättare och att de har bättre fokus i klassrummet med hjälp av TMR, berättar hon.

Läs mer om TMR här: www.vgregion.se/TMR

Kontakt
Charlotte Eriksson - leg psykolog
Tel 031-366 42 66
Tel: 0736-66 42 66
charlotte.eriksson@vastra. goteborg.seKälla: Pressmeddelande Västra Götalandsregionen
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  Psykisk ohälsa  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se