Elevhälsan - Minska stressen inför gymnasievalet - hjälp eleverna att förbereda sig Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Minska stressen inför gymnasievalet - hjälp eleverna att förbereda sig

Publicerad: 2020-10-01
Flera studier visar att ungdomar känner oro och stress när de ska göra sitt gymnasieval. Inför gymnasievalet är eleverna, enligt studierna, i stort behov av stöd och vägledning från både studie- och yrkesvägledare och föräldrar. (Källa: Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet – Skolverket)

Elever behöver vägledning i hur de kan tänka kring val av utbildning och yrke. Det upplevs som ett viktigt val eftersom det gäller elevernas framtid. När det handlar om framtiden väcks också många andra frågor hos individen som handlar om vem man vill vara och hur det ska gå. Många unga upplever också att de har krav på sig att “lyckas”.

Att välja yrke och utbildning är en svår uppgift om man inte vet vad man vill. Utgångspunkten för allt stöd till elever bör vara att diskutera utbildningsval utifrån intresse och talang med mål att hitta en utbildning som känns rätt. Genom att välja något som man är intresserad av blir det lättare att hitta motivation och klara av sin utbildning.

Vuxna i elevers närhet som är ett viktigt stöd i gymnasievalet är personal inom skolan och föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående.

Råd hur vuxna kan hjälpa elever i gymnasievalet

Var insatt
Elever behöver hjälp att sätta sig in i gymnasieskolans möjligheter och begränsningar. Lär dig om de program som eleven är intresserad av. Då kan du hjälpa till att göra kloka val oavsett om det gäller yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Engagera dig
Följ med eleven på öppet hus och på gymnasiemässor. Det finns mycket information som elever inte hittar eller kan ta till sig, där kan du som vuxen ta ansvar och hjälpa till. Låt också eleven träffa sin studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare är ett bra stöd vid val av utbildning och yrke.

Uppmuntra och motivera
Med vuxnas hjälp kan elever göra både bra och realistiska val. Uppmuntra sånt som eleverna är bra på och tycker är roligt. Prioritera att välja efter talang och intresse, då blir det lättare att hitta motivation och klara av sin utbildning. Det är också grunden för en framgångsrik och rolig karriär.

Välj först program sedan skola
Eftersom utbudet av program och inriktningar varierar mellan olika gymnasieskolor är det bra att först hitta ett program och en inriktning man är intresserad av och sedan titta på vilka gymnasieskolor som erbjuder detta.

Tänk så här:

  1. Uppmuntra ditt barn att välja gymnasieprogram efter intresse.
  2. Diskutera och tyck till om utbildningsvalet men utan att begränsa.
  3. Välj först program, sedan skola.
  4. Välj inte gymnasieskola efter kompisar.

Användbara verktyg från Worldskills Sweden som hjälper vuxna och elever i valet till gymnasiet

Gymnasievalet

Den digitala tjänsten Gymnasievalet vänder sig till elever i årskurs 7-9 och deras föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående. Testet hjälper er att göra ett genomtänkt gymnasieval. Två eller flera personer tar först tar ställning till ett antal påståenden och kan sedan jämför sina resultat med varandra. Genom att jämföra och reflektera tillsammans skapas en givande diskussion. Dessutom får både elever och vuxna bra tips på hur man kan tänka inför gymnasievalet.
Länk till Gymnasievalet

Checkpoints för gymnasievalet

Åtta punkter som ger dig kunskap om gymnasievalet. För årskurs 9 har vi även en tidslinje som visar viktiga händelser under läsåret. Checkpoints för gymnasievalet finns tillgängliga på arabiska, engelska, farsi och svenska.
Länk till Checkpoints årskurs 7-8 och Checkpoints årskurs 9

Om gymnasievalet på flera språk

För föräldrar till elever i årskurs 7-9. En kortfattad presentation av viktiga saker att tänka på och hur man kan hjälpa sitt barn i gymnasievalet. Presentationen finns tillgänglig på arabiska, engelska, farsi och svenska.
Länk till presentationen

Om Worldskills Sweden
WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten (genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan).Källa: Sponsrat innehåll från Worldskills Sweden
annonser

Föreläsare

Ämnen

ansvarsfrågor  samverkan  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se