Elevhälsan - Ny bok om kvinnlig könsstympning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Ny bok om kvinnlig könsstympning

Publicerad: 2018-05-22
Elisabeth Ubbe har skrivit boken 'Kvinnlig könsstympning' för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning så att fler som utsatts eller riskerar utsättas ska få bättre hjälp. Boken ger praktisk handledning till dig som möter flickor och kvinnor som riskerar bli könsstympade eller utsatts för könsstympning. I den här intervjun svarar Elisabeth på frågor om boken och om hur problematiken kan bemötas och bekämpas på bäst sätt.

Bokens författare Elisabeth Ubbe, foto: Jenny Frejing

'Kvinnlig könsstympning' en bok som handlar om kvinnlig könsstympning, om dess orsaker och dess effekter. I boken kan man till exempel läsa flera modiga vittnesmål från kvinnor som könsstympats, om traumat att utsättas men också vilka konsekvenser stympningen fått. Boken är också fylld med fakta t.ex om var risken för könsstympning är störst, hur olika typer av stympning görs och hur en klitorisrekonstruktion kan gå till.

I boken finns också råd och tips till personer i olika yrkesroller som träffar flickor och kvinnor i olika skeden i livet; från mödravård och förlossning, till BVC, vidare till skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningen. Råden kompletteras med studiebesök på t.ex en ungdomsmottagning i Angered, en skola i Stockholm där skolsköterska, kurator och mentor lyfter frågan om könsstympning och på simskola för flickor.

Boken berättar också om några av de organisationer som finns för att hjälpa utsatta flickor och kvinnor, t.ex får vi följa med till Amelmottagningen där vi träffar Bita Eshraghi som jobbar som gynekolog och har gedigen kunskap på området och en stor erfarenhet av att träffa utsatta kvinnor.

Kvinnlig könsstympning är ett av de yttersta uttrycken, och en väldigt grov form, av hedersrelaterat våld och förtryck. Kopplingen mellan könsstympning och hedersvåld kan förstås genom att det handlar om att kontrollera barns och ungas sexualitet och frihet. Origo Resurscentrum (ett Stockholmsbaserat resurscentrum mot hedersvåld och förtryck) delar med sig av hur man kan prata och ställa frågor i mötet med personer där man kan misstänka att det finns en hedersproblematik.

Det är två exempel, men det finns fler exempel att läsa om i boken.

Elisabeth - tack för en bra bok om det hemska fenomenet kvinnlig könsstympning - hur kom det sig att du skrev den här boken?

Kunskapen om kvinnlig könsstympning i Sverige är fortfarande liten. Det innebär att tusentals flickor och kvinnor inte får hjälp med symtom och problem orsakade av könsstympningen. Det är viktigt att vi uppmärksammar frågan både för att de som har problem ska få hjälp och för att förändra de tankar som gör att traditionen fortfarande finns. Det handlar om synen på kvinnor och kontroll av deras sexualitet.

Vilka ska läsa?

Alla som i sina arbeten kommer i kontakt med personer från de länder där könsstympning praktiseras; lärare, fritidsledare, vårdpersonal, socialarbetare, poliser. Men även alla som är intresserade av att ta del av berättelser från människor som lever här och är en del av Sverige men som sällan hörs eller syns.

Vilka råd vill du särskilt ge till personal i skolan och elevhälsan när de kommer i kontakt med flickor från “riskländer”?

Kapitlet i boken om hur Angeredsgymnasiet hanterar den här frågan kan ge ideér om hur ni kan identifiera och hjälpa de här flickorna. Prata med varandra om hur ni vill bygga upp ert eget arbete så att ni kan stötta varandra på skolan. Det kan vara svårt att ställa frågan första gången, men det finns goda exempel på hur ni kan göra det på ett bra sätt. Och när ni väl börjat kommer ni snabbt hitta sätt att se till att frågan lyfts på ett bra sätt. Det ni gör är viktigt på fler sätt än att den enskilda eleven får hjälp, det är också ett steg mot ökad integration och jämlikhet.

Finns det några tecken man kan vara särskilt uppmärksam på för att detektera?

Var uppmärksam på flickor som ofta har huvudvärk eller som tar lång tid på sig på toaletten. Om hon har utsatts för infibulation, Faraonisk könsstympning, kan det ta lång tid för henne att kissa, då kanske hon undviker att dricka, vilket kan göra att hon ofta får ont i huvudet. Var också uppmärksam på flickor som inte deltar i alla skolaktiviteter, som gymnastik, simundervisning och så vidare. Även om hon inte är könsstympad kan det röra sig om annan hedersproblematik.

Jag förstår att mörkertalet är enormt, men finns det siffror på hur många kvinnor som lever i Sverige som är könsstympade eller riskerar bli det?

2015 beräknade Socialstyrelsen att det finns närmare 38 000 könsstympade i Sverige, av dem är 7000 under 18 år. Dessutom finns det runt 19 000 flickor som är födda i eller har en mamma från ett land där könsstympning är vanligt, men själva är födda i Sverige, vilket gör att det finns risk att de själva kan komma att utsättas.

Vad för hjälp kan flickorna få?

Flickorna kan få hjälp med de olika symtom som könsstympningen har orsakat. Det kan handla om olika saker, till exempel hjälp med svåra minnen (PTSD) från själva stympningen eller kanske om att öppna upp för att det ska bli lättare att kissa.

I boken finns en hel del vittnesmål från flickor och kvinnor som utsatts. Finns det, enligt din egen synvinkel, något som förenar dem?

De har alla råkat ut för könsstympning för att de är födda som flickor. Genom att medverka i boken vill de att frågan lyfts från något hemskt och tabubelagt till något vi i omgivningen ska ha kunskap om, så att barn i framtiden ska undgå att utsättas.

Vad ska man göra om man har en konkret misstanke om att ett barn riskerar könsstympas, till exempel inför en resa till hemlandet?

Informera familjen om att det är olagligt. Anmäl till Socialtjänsten.

I boken kan du hitta många olika råd och tips som skolsköterskor och personal i skolan kan använda i mötet med flickor som drabbats eller riskerar drabbas.

Slutligen - Vilka är de bästa verktygen för att totalt utrota det här problemet med att kvinnor (än idag!) utsätts för könsstympning?

Att kunskap om könsstympning och konsekvenserna av traditionen sprids i de länder där könsstympning praktiseras. Att vi i andra länder har kunskap om frågan i de yrkesgrupper som kommer i kontakt med de här personerna och att vi arbetar med frågan på ett jämlikt sätt. Att vi medvetet väljer att se de här personerna och arbeta tillsammans med och för dem för dem och deras hälsa även om de inte är en röststark grupp.


För dig som jobbar med elever eller kommer i kontakt med flickor och kvinnor som kan ha utsatts eller riskerar bli det så är den här boken en värdefull källa till kunskap, praktiska råd, förebilder och inspiration.

På Adlibris kan du beställa boken 'Kvinnlig könsstympning' av Elisabeth Ubbe, utgiven på Gothia Förlag. 


annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärder  Narkotikaprevention  drogpolicy  
Hitta fler föreläsare här