Elevhälsan - Om läraren själv får välja lärresurser för hälsofrämjande insatser Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Om läraren själv får välja lärresurser för hälsofrämjande insatser

Publicerad: 2019-08-29
Elevhälsoteamet äger ofta frågan kring att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt. För att få arbetet att sprida sig och skapa kontinuitet krävs det att få med lärarna på tåget. Men för lärare är det inte alltid så lätt att arbeta med hälsofrämjande frågor, eftersom det ibland ligger långt ifrån deras ämnen. Många gånger är man ingen expert inom området och det kan beröra känsliga frågor som psykisk ohälsa, mobbning och alkohol. Som lärare finns det behov av att känna en trygghet i sitt arbete, veta att materialet är testat och utvärderat samt följer de kursplaner hen arbetar efter.

Prata om alkohol ville ta reda på hur lärare enklare kan knytas till det hälsofrämjande arbetet för att skapa konkreta och konstruktiva handlingar integrerat i undervisningen. Därför frågade vi vad lärare tyckte var viktigast när de väljer lärresurser utanför sin ordinarie undervisning. Över 550 lärare svarade på frågorna och de angav följande tre aspekter som några av de mest betydelsefulla när de väljer ut sina pedagogiska verktyg.

  • Att materialet är kopplat till läro-, ämnes- och kursplaner
  • Att materialet är lättbegripligt
  • Att det bidrar till elevernas aktivitet och engagemang

Klicka på länken för att läsa mer om resultatet från lärarenkäten.

Prata om alkohols metodmaterial har nu utvecklats ytterligare för att anpassa det till lärarnas behov och krav. Allt för att underlätta att det hälsofrämjande arbetet ska kunna integreras och bli en naturlig del i skolans undervisning. Metodmaterialet är vetenskapligt utvärderat, får mycket bra omdömen från användare och är kostnadsfritt att använda.

Se Prata om alkohols metod >>


annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Konflikthantering  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se