Elevhälsan - Om självskadebeteende Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Om självskadebeteende

Publicerad: 2013-09-09
En kompetensutvecklingsdag utifrån ett förebyggande och stödjande perspektiv inom skolan hålls idag i Stockholm och direktsänds på webben.Inom ramen för Psynkprojektet pågår ett arbete med att stödja elevhälsans professioner med att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och arbeta förebyggande och främjande för psykisk hälsa inom förskola och skola.
Skolan med dess elevhälsa uttrycker önskemål om att få mer kunskap utifrån olika perspektiv när
det gäller att arbeta förebyggande, främjande och stödjande kring självskadebeteende.
Som ett led i detta arbete inbjuds till en webbsänd kompetensutvecklingsdag. Målgrupp är speciellt kuratorer, skolsköterskor, psykologer specialpedagoger och elevhälsochefer.
Medverkar gör bland annat:
Jonas Bjärehed, psykolog och forskare vid Institutionen för psykologi i Lund
Conny Allaskog,ordförande för föreningen SHEDO och projektledare för Ego Nova
Sophie Liljedahl, Ph.D. in Clinical Psychology, Researcher and Guest Lecturer (Lund University)
Representanter för det nationella självskadeprojektet


annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  handledning  utbildning  
Hitta fler föreläsare här