Elevhälsan - Öppna jämförelser 2019 – placerade barns utbildning och hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Öppna jämförelser 2019 – placerade barns utbildning och hälsa

Publicerad: 2019-12-12
Alla barn och unga har rätt att få samma förutsättningar att lyckas i skolan och att få en likvärdig vård och behandling för sina hälsoproblem. Att få stöd i att klara gymnasiet och att få god behandling vid psykisk ohälsa ger möjligheter till ett bra vuxenliv. Förutsättningarna ökar när socialtjänstens, skolans och hälso- och sjukvårdens samverkan fungerar. Årets jämförelser visar på skillnader mellan placerade barn och deras jämnåriga både när det gäller skolgången och psykisk ohälsa.

Årets resultat visar att:

  • 12 procent av 15–16-åriga flickor och 3 procent av pojkarna som var placerade under hela åk 9 hade en långvarig samtidig läkemedelsförskrivning av två eller flera olika psykofarmaka under 2018. Detta kan jämföras med jämnåriga som inte var placerade, där andelen var 2 respektive 1 procent.
  • 43 procent av 20-åriga kvinnor och 34 procent av män som var placerade hela åk 9 hade avslutat treårigt gymnasium vid 20 års ålder 2018. Detta kan jämföras med jämnåriga som inte var placerade, där andelen var 81 respektive 75 procent.

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna. Ensamkommande barn med personnummer ingår i redovisningen .
År 2017 saknas i insatsregistret, vilket begränsar möjligheten till jämförelser över tid.

Läs hela rapporten "Öppna jämförelser 2019 placerade barns utbildning och hälsa" från Socialstyrelsen


annonser

Föreläsare

Ämnen

NPF  inkludering  skolförbättring  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se