Elevhälsan - PAX i skolan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


PAX i skolan

Publicerad: 2017-05-24
PAX i skolan bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. Under höstterminen 2016 har vi arbetat med kulturanpassning av materialet till svenska förutsättningar. I november 2016 påbörjades en pilotstudie för att undersöka om modellen kan ha samma effekter i svensk skola som påvisats i andra länder.

Resultaten från pilotstudien blev klara under maj 2017 och rapporten kan nu laddas ner härKälla: Pax i skolan
annonser

Föreläsare

Ämnen

NPF  inkludering  EHM-elevhälsomötet  
Hitta fler föreläsare här