Elevhälsan - Pax i skolan

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Pax i skolan

Publicerad: 2017-05-19
PAX i skolan är en modell med forskningsstöd som lärare
använder i klassrummet för att främja sina elevers lärande och
utveckling och förebygga ohälsa.

Hur hjälper verktygen lärare? PAX hjälper till att skapa studiero och trygghet i klassrummet.

Vinsten för lärare är elever som är mera engagerade och uppmärksamma på lärande. Det ger läraren möjlighet att fokusera sina resurser på undervisningen. Läraren behöver inte längre tjata eller höja rösten och stämningen i klassrummet blir mer positiv. Detta leder till lägre stress förlärare.

Vilken nytta har eleverna av PAX? Modellen hjälper eleverna a4 träna det fokus som krävs för lärande.    Verktygen lär eleverna att samarbeta med andra mot samma mål, och tränar självreglering, både i lek och undervisning. Eleverna får bättre förutsättningar för engagemang och lärande. I uppföljningsstudier har fler elever gått vidare till gymnasiet och högre studier efter att ha arbetat med PAX.

Hur lång tid tar det för en lärare att lära sig detta? 

Lärare genomgår två utbildningsdagar för att introduceras till verktygen, där också ett komplett paket med material erhålls. Därefter kan läraren omedelbart börja introducera verktygen i klassrummet i det tempo som passar. Inom några veckor brukar de flesta verktyg ha implementerats.  PAX i skolan används tillsammans med skolans läroplan utan att påverka innehållet i undervisningen.

Hur skiljer sig modellen från andra insatser?

PAX ger redan kort efter införandet mera tid till undervisning och lärande, snarare än att vara något som ska läggas till en redan fullspäckad planering. Det är enkelt för den enskilda läraren att anpassa användningen till sitt klassrum.

Hur fungerar PAX i skolan?

Håll utkik i nästa vecka då kommer mer information om Pax på elevhälsan.se

Om du inte kan hålla dig gå in på Paxiskolan.se


annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  fysisk aktivitet  pulsträning  
Hitta fler föreläsare här