Elevhälsan - Vetenskapligt testad metod att använda i klassrummet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Vetenskapligt testad metod att använda i klassrummet

Publicerad: 2019-01-31
Prata Om Alkohols metodmaterial bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Metoden har utvärderats vetenskapligt med positiva resultat.

Prata Om Alkohols metod har genomgått en vetenskaplig utvärdering av forskare knutna till Karolinska Institutet. Studien pågick under tre år och är den första i Sverige som under en lång tid följer ungdomar där en systematisk lärarledd metod används som förebyggande verktyg. Syftet med studien var att undersöka effekterna på ungdomar i årskurs 7-9 när det gäller alkoholanvändande.

– Studien är intressant för att den visar att Prata Om Alkohol ger tydligt minskade  riskbeteenden bland unga kopplat till alkoholanvändning, säger ansvarig forskare  Anders Tengström.

Materialet lanserades 2006 och används på skolor runt om i hela landet. Det är  konstruerat för att kunna anpassas till ungdomars olikheter vad gäller alkoholvanor  och mottaglighet för argument. Pedagogiken bygger på ärderingsövningar, individuellt arbete och samtal i grupp. Allt material finns tillgängligt online och är kostnadsfritt. Materialet får höga betyg i den årliga användarundersökningen som görs bland  användare och 96 procent av respondenterna rekommenderar det till andra på sin skola.

Röster från användare:

  • Prata Om Alkohol är ett material som lärarna lätt kan omsätta i undervisning. Det är ett brett material som man kan använda vid flera tillfällen och som eleverna har varit engagerade att jobba med, säger Katarina Koto, före detta rektor på Skytteholmskolan.
  • Det är svårt att få in den här typen av ämnen i undervisningen så kan det vara skönt att ha ett skräddarsytt program. Det har hjälp mig jättemycket, säger Peter Kauppi, SO-lärare på Norrvikens skola.


Exempel på övningar i materialet:

Majoritetsmissförståndet
En av de viktigaste faktorerna när det gäller ungdomars alkoholkonsumtion är  uppfattningen om hur mycket alkohol man tror att kompisarna dricker,  ”majoritetsmissförståndet”. I övningen får eleverna diskutera bilden av att alla andra får göra vad de vill.”

Vad skulle du säga?
Övningen bygger på situationer där en person hamnar i problem. Genom att ge  eleverna chansen att ventilera sina åsikter i mindre grupper kommer allas synpunkter enklare fram. Därefter kan också gruppen arbeta fram gemensamma ståndpunkter.

Läs resultaten från den vetenskapliga studien  www.prataomalkohol.se/utvardering

Här hittar du Prata Om Alkohols skolmaterial  www.prataomalkohol.se


annonser

Föreläsare

Ämnen

sexuella övergrepp  utveckling  utfrysning  
Hitta fler föreläsare här