Elevhälsan - Se barnet! ”Flickan, mamman och demonerna” – en film av Suzanne Osten

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Se barnet! ”Flickan, mamman och demonerna” – en film av Suzanne Osten

Publicerad: 2017-03-19
Filmen ”Flickan, Mamman och Demonerna” står i centrum för ett projekt som tilldelats 7,4 miljoner kr i stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet skapar förutsättningar för att lokalt kunna hjälpa barn/familjer där en eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.

”I en lägenhet låser Siri, en ensamstående och psykotisk mamma, in sig själv tillsammans med sin dotter Ti. Här styr nämligen demonerna. Ti kan höra mamman när hon pratar med demonerna, hon ser mammans förändrade och slutna ansikte. Men mammans demoner kan Ti vare sig höra eller se. Situationen blir farlig när demonerna tar över hela Siris värld. Livsfarlig, faktiskt. Siri är inte Siri längre. Det är som att hon själv har förvandlats till en demon. För att överleva tar Ti till sin fantasi och beslutar sig för att besegra mammans demoner.”

1 % av vår befolkning drabbas av schizofreni/psykossjukdom. När en förälder/vårdnadshavare drabbas av psykisk ohälsa påverkas hela familjen. Barnen finns i våra skolor, ofta osedda och ofta ansvarstagande. En viktig ingrediens för god hälsa både nu och i framtiden, är att trivas, vara sedd och känna stöd i skolsituationen. Att få vara barn! I Sverige har vi förmånen att ha alla barn i skolan. Det gör att vi kan arbeta främjande och förebyggande enligt skolverkets riktlinjer. Lärare, men framförallt elevhälsan, har en nyckelroll genom sin relation med skolans alla barn.

 

Projektet ”Flickan, mamman och demonerna” pågår under tre år och vänder sig till personal inom skola/förskola, primärvården, psykiatrin, polisen och socialtjänsten. Under den handledda seminariedagen ser man filmen tillsammans och samtalar runt övningar och frågeställningar kring familjens situation. Barnet och dess behov sätts i fokus och deltagarna hjälps åt att samarbeta i nätverk för att tillsammans nå de berörda familjerna.

 

För mer information, kontakta:

 

Eva-Mari Thomas            Margaretha Herthelius

evamari@mac.com                   hertheliusmargaretha@gmail.com

+46 703919785                +46 70-678 21 95

Schizofreniförbundet                 Schizofreniförbundet

www.schitzofreniforbundet.se    www.schitzofreniforbundet.se


annonser

Föreläsare

Ämnen

åtgärdsprogram  särskilt stöd  föreläsningar  
Hitta fler föreläsare här