Elevhälsan - SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Publicerad: 2020-02-09
SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. SEXIT är utvecklat primärt för ungdomsmottagning men har även prövats i hälsosamtalen på skolor, med goda resultat.

Som en del av Mika Hälsas uppdrag att utbilda elevhälsoteam på Stockholms skolor kring sex mot ersättning och sex som självskada anordnas denna utbildning som ett tillägg till den kunskapshöjande dagen. SEXIT utbildningen erbjuder en konkret metod som elevhälsoteam kan använda sig av i hälsosamtalen. Utbildningen är nödvändig för att kunna börja arbeta med SEXIT på skolan. SEXIT är utvecklat av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen. Läs mer om SEXIT och se materialen på https://www.vgregion.se/halsa- och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell- halsa/utbildningar/catch-up-sexit/

Datum 

Utbildningen erbjuds vid tre tillfällen, dagen efter Mika Hälsas dag dvs: 4 mars, 28 april och 15 maj.

Tid och plats Kl. 09.00 till 12.30 i centrala Stockholm (lokal meddelas senare).

Kostnad 1000 kr/deltagare. Handbok ingår i priset.

Anmälan

4 mars:

28 april:

15 maj:

Anmäl dig senast en månad innan tillfället via länkarna. Vi bjuder på fika, meddela i samband med anmälan om du har behov av specialkost. Begränsat antal platser. Om antalet anmälda är för få ställs tillfället in och anmälda hänvisas till något av de andra datumen.

Kontakt

Jennie Fessé | Utvecklingsledare Kunskapscentrum för sexuell hälsa 070 - 082 52 76 jennie.fesse@vgregion.se


annonser

Föreläsare

Ämnen

fysisk aktivitet  hjärnan i skolan  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se