Elevhälsan - SKL söker deltagare till referensgrupp

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


SKL söker deltagare till referensgrupp

Publicerad: 2017-05-07
"Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, söker dig som arbetat inom elevhälsan i minst fem år och som har ett intresse för frågor om pojkar, unga män och psykisk hälsa. Vill du delta i ett referensgruppsmöte i Stockholm den 13 juni kl. 10-15?

SKL driver under 2017 ett projekt med stöd av Socialdepartementet som syftar till att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och manlighetsnormer. I projektet kommer vi att ta fram nya material och kunskapsunderlag för att stödja verksamhetsutveckling i kommuner och landsting. Elevhälsa och ungdomsmottagningar står i fokus inom delområdet psykisk hälsa. Suicidprevention är en prioriterad fråga. Vi önskar din hjälp med återkoppling på idéer om innehåll och form för materialen som vi ska ta fram.

SKL bekostar resekostnader, men inte arbetstidskostnader.

Kontakta Klas Hyllander, SKL, telefon 0733 82 66 22, om du är intresserad."


annonser

Föreläsare

Ämnen

NPF  skolförbättring  inkludering  
Hitta fler föreläsare här