Elevhälsan - Skolan kan stärka skolelevers positiva hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Skolan kan stärka skolelevers positiva hälsa

Publicerad: 2019-03-11
Det går att stärka skolelevers positiva hälsa. På många håll i Norden jobbar skolor hälsofrämjande med att fokusera på att stärka det friska, det som får elever att må bra. I en ny rapport visar vi hur man i olika skolmiljöer i Norden stärker skolelevers välbefinnande. Vikten av brukarperspektiv kommer också fram.

Rapporten Adolescent Health in the Nordic Region – Health promotion in school settings, ger en bild av hur skolelevers psykiska hälsa har utvecklats över tid och belyser de viktigaste främjandefaktorerna för välbefinnande samt beskriver skolans viktiga roll.

Utgå från det friska

Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga arbetet utgår från det friska. Det handlar om att antingen stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Det kan man göra genom att stödja elever i övergången mellan stadier, att ha rastverksamheter som stärker gemenskapen i skolan, att kombinera teori med fysisk aktivitet eller att lära elever att ta ansvar för sin egen hälsa.

Den självupplevda psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Vi vet att elever förväntas tillbringa minst tolv år i skolan. Samtidigt vet vi att många unga upplever stor prestationsångest, att mobbing fortfarande är ett stort problem och att många elever riskerar att avsluta sin utbildning i förtid för att de mår dåligt.

Tidiga insatser a och o

Forskningen visar att tidiga insatser är billiga och sena insatser är dyra. Ju tidigare skolan och omgivningen kan stoppa ett personligt lidande och ge stöd till barn och unga, desto bättre förutsättningar får de ett friskare ungdomsliv och senare vuxenliv. På ett samhällsutvecklande plan har vi i några decennier diskuterat det livslånga lärandet – om individer har dåliga erfarenheter från sin grund-och gymnasieskola – kommer motivationen till vidareutbildning vara ett problem för många.

Erfarenheter från de verksamheter Nordens välfärdscenter beskriver i Adolescent Health in the Nordic Region – Health promotion in school settings visar att det går att förbättra arbetsmiljön för skolelever och att det inte behöver vara komplicerat. Det handlar om att det ska finnas en samsyn om att det är viktigt att stärka elevers välmående.

I Finland finns exempelvis KiVa, en evidensbaserad metod för att förebygga mobbning. Finland är också världsunikt med hälsokunskap som obligatoriskt ämne. I en dansk gymnasieskola förbättrades både elevers psykiska hälsa och resultaten när betygen togs bort första året. Läs mer om detta och andra inspirerande exempel i rapporten.

Louise Hertzberg

Projektledare | Välfärdspolitik

+46 73 327 6990

Skicka e-postKälla: Nordens välfärdscenter
annonser

Föreläsare

Ämnen

självkänsla  utsatthet  utanförskap  
Hitta fler föreläsare här