Elevhälsan - Skolkuratorn tar klivet in i klassrummet och får eleverna att må bättre Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Skolkuratorn tar klivet in i klassrummet och får eleverna att må bättre

Publicerad: 2020-05-12

Fotograf: Satu Knape
Den psykiska ohälsan är ett stort problem hos unga. Därför förändrade skolkuratorn Hilda Johnsson sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Här berättar hon om sin modell och hur du kan komma igång med att inkludera de psykosociala frågorna i undervisningen.

– Vi kan tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos barn i skolan. Då måste vi också göra vad vi kan för att stötta eleverna att må bra, säger Hilda Johnsson, idag social koordinator i Linköpings kommun och tidigare skolkurator.

Hilda Johnsson har tagit fram en modell där skolkuratorn tillsammans med lärarna undervisar i de psykosociala frågorna. Något som hon menar ger skolkuratorn större möjligheter att möta fler elever och skapa relationer. 

– Att prata med alla elever om psykisk hälsa och psykosociala frågor gör att vi även kan fånga upp de som inte aktivt söker upp skolkuratorn. Det tar dessutom bort stigmat hos både killar och tjejer att söka hjälp, säger Hilda Johnsson.

Modell för undervisning i psykosociala frågor
Modellen omfattar sex olika teman som identitet, livsvillkor, mobbning, stress och press, kärlek och allas lika värde och ger konkreta undervisningsupplägg med arbetssätt, diskussionsfrågor och aktiviteter. De olika temana är kopplade till läroplanens kapitel 1 och 2 och förankrade i flera olika ämnen och deras kunskapskrav. 

Innan Hilda Johnsson började arbeta på det här sättet upplevde hon att hon inte räckte till, att hon inte var tillgänglig nog för eleverna.

– Jag hann inte skapa relationer på samma sätt och kunde även missa de elever som inte själva sökte upp mig, säger Hilda Johnsson och menar att det nya arbetssättet innebär en annan roll som skolkurator.

– Du blir mer synlig för eleverna, och för lärarna, och kan på så sätt bättre stötta i det hälsofrämjande arbetet för att hjälpa eleverna att trivas, må bättre och skapa en god lärmiljö, säger Hilda Johnsson. 

Vad är ditt råd till skolkuratorer och lärare som står i startgroparna att börja arbeta enligt din modell?

–  Sätt ett gemensamt mål, prata om vad ni kommer att vinna med att ta in de psykosociala frågorna i undervisningen och planera lektionerna tillsammans. Jag hoppas att min handledning med lektionsupplägg kan ge en bra start för ett riktigt bra samarbete.

Hilda Johnsson har skrivit boken Skolkurator 2.0: må bra, prestera bra. Du hittar boken under fliken "boktips" Läs mer och beställ boken 


annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  aktiva klassrum  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se