Elevhälsan - Staffan blev Årets förebyggare och är Elevhälsans expert på drogpolicy. Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan blev Årets förebyggare och är Elevhälsans expert på drogpolicy.

Publicerad: 2018-01-10

Fotograf: Slim Lidén
Under konferensen Förebygg.Nu 15-16 november i Göteborg fick Staffan Hübinette ta emot priset Årets förebyggare. Priset består av ett diplom och 25 000 kronor. Juryns prismotivering lyder:

”Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att kombinera teori, forskning, lagstiftning och praktik såväl nationellt som internationellt har årets vinnare lyckats skapa förändringar i grundläggande verksamheter inom narkotikafältet.

Ett arbete som skett både genom böcker och debattartiklar och genom medverkan i konferenser och utbildningar. Årets vinnare har bidragit till ett nytt perspektiv i det förebyggande arbetet inte minst inom skolans värld genom att ta in arbetsmiljö och miljöinriktad prevention och därmed arbetat fram en ny preventionsmodell.”

 Staffan Hübinette, Värmdö, är till vardags lärare i socialpedagogik på Tollare folkhögskola. Han har i decennier varit engagerad i drogfrågor och förebyggande arbete. Staffan tog initiativ till projektet Narkotikafri Skola för mer än 15 år sedan och har varit dess företrädare sedan dess.

 Staffan har fortlöpande följt rättsläget och fall som prövats av Skolinspektionen, JO och Förvaltningsrätten för att hjälpa skolorna med råd och vägledning. Han har också bidragit till att rättsläget när det gäller användning av drogtester klarlagts genom en prövning av Justitieombudsmannen 2010 i fallet med Brinellgymnasiet i Nässjö. Detta har medfört att många skolor i de praktiska utbildningarna infört slumpvis drogtestning som en del av sitt förebyggande arbete.

 Inom ramen för Narkotikafri Skola har Staffan publicerat flera böcker om hur skolorna kan arbeta med policy och handlingsplan. Han har även skrivit böcker om helt andra ämnen. I en intervju med Drugnews säger han:

 – En drivkraft för mig är det samhällsengagemang jag haft sedan länge och som har fördjupats med åren. Som lärare ser jag hur droger står i vägen för unga att klara studier och få ett bra liv.

Så här säger Staffan:

Grattis till priset som Årets förebyggare! Vad kul att du fick det.

Jag ska inte fråga hur det känns, det kan jag själv räkna ut. Men vad tror du det var som gjorde att priskommittén valde just dig?

 Narkotikafri Skola är en verksamhet som pågått i många år nu. Från en ganska blygsam start har det hela växt och vi har nött på år från år. Vi har arrangerat seminarier över hela landet och jag har besökt många skolor för rådgivning. Vår webbsajt är välbesökt och de böcker jag skrivit i ämnet har nått ut brett. I en ny enkät svarar 57 procent av skolorna att de känner till vårt arbete. Vårt fokus är gymnasieskolorna och vi får väldigt bra gensvar där. Det är ett viktigt arbete och det är jättekul att det uppmärksammas. Jag blev verkligen förvånad när jag fick reda på att jag skulle få priset.

 Vad är det i Narkotikafri Skolas budskap som gör att gymnasieskolorna uppskattar det du kommer med?

 Mitt – vårt – budskap är praktiskt orienterat och handlar om att få en trygg och säker arbetsmiljö i skolan. Vi försöker ge svar på de praktiska problem som skolorna står inför när det gäller narkotika bland eleverna. Det finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra. Ett exempel är relationen med socialtjänsten där det ofta uppstår oklarheter och osäkerhet. Andra frågor är drogtester och narkotikahundar och vilka regler som gäller. Skolor tar drogtester och vill vara säkra på att de gör rätt där. Vi hjälper skolan att få fungerande policy, handlingsplaner och rutiner. Stödet från ansvariga skolmyndigheter är svagt när det gäller sådana här praktiska problem så det finns ett stort behov i skolan. I projektet Narkotikafri Skola försöker vi reda ut sånt här. Det är väldigt uppskattat.

 Hur ser framtiden ut för dig och Narkotikafri Skola?

Ett arbete pågår nu med att sammanställa erfarenheter från ett antal gymnasieskolor som vi arbetat med under en längre tid. Vi vill titta på hur deras policy, handlingsplaner och rutiner ser ut och framför allt fungerar i praktiken på detaljnivå. Tanken är att det ska bli en sorts best practice-manual. En ny och uppdaterad bok är på också gång. Och så länge vi kan få ekonomiska resurser och erbjuda skolorna kostnadsfri rådgivning fortsätter det. En förhoppning är också att forskare kan intressera sig för att närmare studera effekterna av just skolans policy, handlingsplaner och rutiner för tidiga insatser och insatser för att öka upptäcktsrisken som drogtester, narkotikahundar och olika säkerhetsåtgärder i skolmiljön. Någon sådan forskning i skolmiljö finns ännu inte trots att det är just detta skolan ofta arbetar med i vardagen.

 Per Johansson

 


annonser

Föreläsare

Ämnen

skolförbättring  NPF  inkludering  
Hitta fler föreläsare här