Elevhälsan - Trans och kön – angeläget för alla! Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Trans och kön – angeläget för alla!

Publicerad: 2019-01-21
Frågor som rör trans, könsidentitet och könsuttryck är i högsta grad aktuella. Allt fler barn och unga söker sig till könsutredningar, kommer ut som transpersoner, reflekterar mer öppet kring sin könsidentitet eller utforskar olika könsuttryck. Normer kring tjejigt och killigt utmanas på en mängd plan, och genom att pronomenet hen har etablerats i det svenska språket börjar allt fler förstår att det finns fler än två kön och att kön inte alltid följer en given mall.

Skolan spelar en avgörande roll i identitetsskapandet och har stor betydelse för barn och ungas hälsa. Det är därför viktigt att skolpersonal har kännedom om hur man kan skapa en trygg och inkluderande miljö för alla unga, oavsett könsidentitet eller könsuttryck. Samtidigt kan skolpersonal känna sig osäkra kring bemötande, termer och vad likabehandling innebär i praktiken. Under de senaste åren har allt fler inom skolans värld därför börjat efterfråga mer kompetens och kunskap kring könsidentitet, könsuttryck och unga transpersoner.

 Trans, kön och identitet – att arbeta inkluderande i fk-6 (Natur & Kultur, 2017) fyller det tomrum som funnits. Aktuell kunskap och konkreta metoder varvas med intervjuer, fördjupningsförslag och diskussionsfrågor att arbeta vidare med. Boken ger goda förutsättningar att möta elever som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner. Förutom att boken kan användas i likabehandlingsarbetet med fokus på just transfrågor förmedlar den även kunskap om att främja alla elevers lika rätt och möjligheter oavsett kön, och kan därmed användas även i arbetet med genus i stort.

 Boken är skriven av Edward Summanen och Tom Summanen. Edward är socionom och genusvetare. Han arbetar som sakkunnig i transfrågor på RFSL och har mångårig erfarenhet av att arbeta med unga transpersoner. Tom är legitimerad lärare och har även arbetat med likabehandling, metodutveckling och hbtq-frågor. Tillsammans levererar de en sammanställning av unga transpersoners hälsa och livsvillkor, hur könsbekräftande vård fungerar för unga, genomgång av relevanta begrepp, vad ett bra bemötande innebär, en närmare till på likabehandlingsarbete samt konkreta övningar att göra med elever. Materialet vänder sig till alla som vill få mer kunskap om kön, könsidentitet och transfrågor när det gäller barn från förskoleklass till årskurs 6.

Edward Summanen
Sakkunnig transfrågor samt projektledare suicidprevention/Trans Health & Rights Advisor and Project Manager Suicide Prevention
 


annonser

Föreläsare

Ämnen

föreläsningar  tillgängliga lärmiljöer  studiedagar  
Hitta fler föreläsare här