Elevhälsan - Trygga Barnen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Trygga Barnen

Publicerad: 2014-01-26
Trygga Barnen är en stiftelse vars syfte är att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med missbruk/ beroendeproblematik. Trygga Barnen förmedlar professionell hjälp, rådgivning och ger möjlighet för dessa barn och ungdomar att mötas. Trygga Barnen arbetar aktivt med att tvätta bort skammen kring beroendesjukdomar och för att alkohol- och drogfrågor skall prioriteras i samhället.

En stor del av Trygga Barnens arbete innebär att öka kunskapen, förståelsen kring sjukdomen och att arbeta för att tabun kring missbruk/ beroendeproblematik skall försvinna. Vi vet nämligen att kunskap är nyckeln till framgång,  d v s genom att tala öppet om problemet, förklara och få människor att förstå sjukdomen, kan vi också hjälpa de individer som lever i den.

Trygga Barnen är uppbyggt på två ben. Ett ben belyser problemet med alkoholens påverkan på barn, att tala med samhällets makthavare och beslutande instanser om hur man kan förändra den situation vi har idag och till viss del lobba för de förändringar vi tycker borde ske både såväl i lagstiftningen som i de arbetssätt som idag används i arbetet med barn och ungdomar.

Trygga Barnen föreläser idag i skolor, på företag, seminarier och deltar i debattpaneler. Syftet med föreläsningarna i skolorna är att möta elever, barn och ungdomar, för att kunna bidra med kunskap och öppenhet kring beroendeproblematiken. Förhoppningsvis kan det hjälpa ungdomarna att inte själva hamna i missbruk samt ge dem vägledning hur man kan gå tillväga för att få hjälp och stöd om man lever i en familj med beroendeproblematik. Vi föreläser också för skolans personal och föräldrar.

Det andra benet innefattar de aktiviteter vi brinner mest för, dvs de åtgärder vi vidtar för att handfast hjälpa de barn som idag lever i beroendeproblematiken. Vi har många olika aktiviteter - allt ifrån enskilda samtal med barn och ungdomar som känner sig otrygga i sin familj och som behöver en trygg hand att hjälpa dem i deras liv, till aktivitetsgrupper.

På vår Trygg Stund - tisdagar, kl:15-17 samt onsdagar kl: 15-17 är du välkommen till oss för att få hjälp med läxläsning eller om du bara vill umgås lite.

Våra aktivitetsgrupper startar v 7 och innebär att vi träffas en gång i veckan tom sista v i maj. Detta är självhjälpsgrupper som leds utav personer som själva vuxit upp i missbruksfamiljer, men som idag mår bra. Vi har olika teman varje gång som vi gör övningar utifrån för att få verktyg till att hantera sin familjesituation.

Grupperna kommer att vara måndagar kl: 16:30-17:30 för dig som är mellan 9-11år.

Ons kl: 17:30-19:00 för dig som är mellan 12-15år

måndagar kl: 18-19:30 för dig mellan 16-25 år

Anmälan till grupperna görs till niki.stangertz@tryggabarnen.org

Vi håller till på Valhallavägen 124

Det går bra att ringa oss och ställa frågor på vår jourtelefon 072-7117172, eller maila oss kontakt@tryggabarnen.org

 Läs mer om oss på www.tryggabarnen.org

 


annonser

Föreläsare

Ämnen

värdegrund  kränkningar  mobbning  
Hitta fler föreläsare här