Elevhälsan - Utsatta barn och unga – ny broschyr om sex SBU-publikationer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Utsatta barn och unga – ny broschyr om sex SBU-publikationer

Publicerad: 2020-05-04
De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. En ny SBU-broschyr beskriver kortfattat och lättillgängligt vad forskning om insatserna sammantaget har visat.

Med hjälp av formatet fråga–svar beskriver broschyren vad som kommit fram i forskningen, på sex olika områden där SBU har publicerat rapporter om insatserna.

Några huvudbudskap är att:

  • insatser i öppenvården kan göra att fler barn slipper våld och försummelse
  • barn som farit illa mår ofta bättre med placering hos släkt än i familjehem
  • strukturerad risk- och behovs­bedömning troligen kan ge vägledning angående unga med kriminellt beteende
  • behandlingsfamilj verkar fungera bättre än institutions­vård för unga med allvarliga beteendeproblem
  • stödinsatser kan hjälpa barn i familjehem
  • unga i social dygnsvård behöver få tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård

Varje avsnitt inleds med ett kort exempel för att skapa intresse och levandegöra forsknings­resultaten. Broschyren tar också upp vad som kan göras på områden där forskningen inte räcker till. Dessutom ges en del lästips för den som vill fördjupa sig i hur SBU arbetar och vilka rapporter som är på väg.

Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder.

   Ladda ner rapporten

Samtliga SBU-publikationer som texten bygger på kan laddas ner i sin helhet på www.sbu.se där man också kostnadsfritt kan prenumerera på information från SBU.


annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  sekretess  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se