Elevhälsan - Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom

Publicerad: 2019-06-10
Utvärderingen har analyserat den befintliga vården, utifrån den nationella riktlinje som finns inom området. Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten och ger rekommendationer till hälso- och sjukvården med prioriterade förbättringsområden. Syftet är att stödja beslutsfattare på alla nivåer, i att utveckla sin verksamhet. 

Ladda ner och läs Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom

Huvudrapporten och en folder finns även att ladda ner
Välkommen att beställa utvärderingens huvudrapport (finns under "Utvärdering"), eller ladda ner folder där huvuddragen presenteras. 


annonser

Föreläsare

Ämnen

skolförbättring  EHM-elevhälsomötet  NPF  
Hitta fler föreläsare här