Elevhälsan - Vi behöver prata mer om placerade barns skolgång Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Vi behöver prata mer om placerade barns skolgång

Publicerad: 2019-08-19
Placerade barn har rätt att utvecklas, och skolan har en central roll. Det är temat för den konferens som Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar i oktober i Malmö. Monica Achá Sonesson och Emma Tengwall är projektledare för konferensen.

Alla vuxna som möter placerade barn i sin vardag behöver kunskap för att kunna vägleda på ett bra sätt, det är bland annat därför vi arrangerar den här konferensen, säger Monica Achá Sonesson, som också är nationell samordnare för Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 
Konferensen är den enda i Sverige som enbart fokuserar på skolgången för barn som placeras i familjehem. Flera av konferensdeltagarna kommer från kommuner som arbetar enligt en särskild modell för familjehemsplacerade barn – Skolfam. Arbetsmodellen är både beforskad och beprövad och fokuserar på samverkan mellan det aktuella familjehemmet, skolan och socialtjänsten för att barnet ska lyckas i skolan. Modellen finns för alla kommuner som önskar delta och arbetet samordnas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Monica Achá Sonesson är nationell samordnare för Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Om du vill ha mer kunskap om familjehemsplacerade barns skolgång är det här ett jättebra tillfälle, säger hon.

Du behöver inte arbeta särskilt med just Skolfam, vi riktar oss till alla inom skolan, elevhälsan och socialtjänsten, såväl beslutsfattare som praktiker
 
Både skollagen och barnkonventionen är tydliga. Alla barn ska ha jämlika möjligheter att klara sin skolgång. Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att barn i riskgrupper diskrimineras och för de stora kommunala skillnaderna. En röd tråd genom konferensen är därför barnkonventionen som lag 2020.

Många problem bottnar ju i okunskap. Placerade barn har särskilda förutsättningar och behov som behöver belysas och diskuteras, så vi är jätteglada att vi kan anordna detta, säger Monica Achá Sonesson.
 
Programmet är forskningsinriktat och deltagarna kommer få höra föreläsningar och seminarier om bland annat ungdomars psykosociala utveckling, traumamedveten omsorg och språkstörningar hos barn, men också om hur skolan kan samverka bättre med socialtjänsten.

Emma Tengwall är forskningsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Att arbeta evidensbaserat kräver att den egna expertisen kompletteras med bästa tillgängliga kunskap. Därför är konferensen och den forskning som presenteras viktig för professionella som möter placerade barn i sin vardag.
 
Forskning visar att familjehemsplacerade barn presterar sämre än andra barn i skolan, men också att de presterar sämre än sina faktiska kognitiva förmågor.
De underpresterar. De har alltså kapacitet för mer, å det i sig är ju ett stort misslyckande från vuxenvärlden, säger Emma Tengwall.
 
Men vi hoppas kunna göra skillnad med den här konferensen. Just i år har vi också valt att fokusera på barnets delaktighet i sin skolgång.

Temat är ”Barnets röst – en framgångsfaktor”, avslutar hon.
 
Konferensen är i Malmö 9 - 10 oktober. Här kan du läsa mer och anmäla dig.


Här finns mer information om arbetsmodellen Skolfam.


annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  specialpedagogik  lärarhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se