Elevhälsan - ”Vi måste våga prata med nyanlända om hur vi lever”

 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


”Vi måste våga prata med nyanlända om hur vi lever”

Publicerad: 2017-05-08

Fotograf: Jonas Lindkvist
Utbildning om hur det svenska samhället fungerar är nyckeln till en bra start i Sverige, tycker vårdläraren David Saleh. Han har gjort ett utbildningsmaterial om sex och samlevnad för nyanlända – något han själv saknade när han kom hit från Irak.

Sambo, bonusfamilj, samkönade äktenskap, flick- och pojkvän – sättet vi lever på med varandra i Sverige skiljer sig från hur det är i många andra delar av världen. Likaså hur vi talar om frågor som berör kropp och sexualitet.

David Saleh flydde ensam till Sverige från norra Irak för 18 år sedan. När han kom hit hade han själv behövt en grundläggande utbildning i hur det svenska samhället fungerar, säger han. Nu har han gjort undervisningsmaterialet ”Sex och samlevnad för nyanlända”, som är avsett att användas av lärare som arbetar med människor som är nya i Sverige.

– Vi måste våga prata om hur vi lever. När vi tar emot människor så måste vi tala om för dem hur samhället fungerar, annars får de problem senare, säger han.

När han undervisar tar han upp ämnen som kärleksrelationer, preventivmedel och kroppens anatomi men även frågor av mer samhällsvetenskaplig karaktär, som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Syftet är att få eleverna att reflektera över hur saker fungerar i Sverige jämfört med i andra länder utan att hävda att något är rätt eller fel.

David Saleh säger att han vill möta människor där de är och ge lärare rätt verktyg för att kunna utbilda vidare.

– Jag vill att alla som kommer till Sverige får ett kärleksfullt mottagande och förutsättningar att kunna fungera i samhället. Om vi inte ger människor rätt verktyg och kunskap om hur saker fungerar ökar risken för våldsbrott, vilket i förlängningen i stället skapar de motsättningar vi är rädda för, säger han.

När pojken går hem och berättar om kursen för sina föräldrar kanske de tror att ungdomsmottagningen uppmuntrar till sex och förbjuder honom att gå dit igen. Det blir en krock.

Som behandlingspedagog och legitimerad vårdlärare har David Saleh arbetat med att utbilda nyanlända i frågor kring sex och samlevnad och idrott i flera år. Han har även hjälpt personer som har fallit offer för hedersförtryck eller som har blivit diskriminerade på grund av sin sexuella läggning.

När DN träffar honom har han precis kommit hem efter en intensiv period av resor runt i Sverige, där han arbetat med att föreläsa och handleda lärare. Han tar upp mobilen och visar ett konkret exempel på varför han anser att utbildningen behövs.

– Jag fick precis det här mejlet från en lärare: ”Våra elever är inbjudna till en informationskväll på ungdomsmottagningen men vi är tveksamma till om eleverna är redo.”

Själv skulle han aldrig skicka en klass med nyanlända till en ungdomsmottagning utan att först avdramatisera synen på könsorganen och sex.

– Om du skickar en tonårspojke till ungdomsmottagningen utan att han har fått någon som helst förkunskap om sex eller om hur hans kön fungerar, och han möts av en kurs i hur man sätter på en kondom så blir steget för stort, säger David Saleh.

– När pojken går hem och berättar om kursen för sina föräldrar kanske de tror att ungdomsmottagningen uppmuntrar till sex och förbjuder honom att gå dit igen. Det blir en krock. Vi måste utgå ifrån där ungdomarna är. Ett besök på ungdomsmottagning är viktigt att göra efter det att skolan har undervisat ungdomarna i sex- och samlevnad.

David Salehs utbildning har ett normkritiskt tänkande och lägger stor vikt vid allas lika värde, säger han. På lektionerna diskuteras också möjligheten till försörjning och vikten av att bestämma över sin egen kropp.

Foto: Jonas Lindkvist– Jag försöker bryta pojknormen. I vissa kulturer uppfostras pojkar till att bli män, inte vuxna. De vågar inte gråta eller visa känslor och många mår inte bra. Och kvinnors val är ofta begränsade.

Han säger att det är viktigt att påminna sig om att Sverige inte alltid har sett ut som det gör i dag och att vissa elevers tankesätt påminner om hur det var i Sverige tidigare.

Det som David Salehs undervisning innehåller tas upp inom olika ämnen i den svenska skolan, påpekar han. Som exempel nämner han att kroppens anatomi är en del av biologin och mänskliga rättigheter en del av samhällskunskapen. Utan den typen av kunskap är det svårt att bli en del av det svenska samhället, menar han.

– Jag träffade en 19-årig kvinna som inte visste hur hon hade blivit med barn och en ung kille som trodde att det bara var svenska tjejer som hade mens. Vi kan inte bara lämna det så. Hur ska de kunna integreras och skaffa sig svenska vänner? Vi måste berätta för en tonårskille att det är olagligt att ha sex med någon som är under 15 år. Hur ska de annars veta det? Så kanske det inte är i landet de kommer ifrån.

David Saleh utbildar både unga och vuxna, män och kvinnor och säger att kursen är relevant för alla som är nya i Sverige, oavsett hemland.

– Människor kommer hit från hela världen och har med sig olika värderingar och normer. Om vi inte talar om sociala koder, normer och värderingar ökar risken för utanförskap och kulturkrockar.

– I vissa länder finns goda kunskaper i anatomi men inte om hbtq-frågor, där det kan finnas fördomar. Det måste vi bemöta. Sexuellt våld, våld i nära relationer och identitet är frågor som vi måste jobba med.

När jag läste svenska så lärde vi oss vad huvud och arm hette men vi fick aldrig lära oss namnen på våra könsorgan.
ANNONS:

Under undervisningen blandas kvinnor och män, vilket David Saleh säger kan vara ovant för vissa. Detta är en viktig markering, menar han, för att ge förutsättningar för att kunna förstå jämställdhet och förändra attityder.

– I den kultur jag kommer ifrån är det till exempel inte lämpligt att en kvinna säger ”sex”. Därför är det bra att avdramatisera detta tidigt.

David Saleh anser att sex och samlevnad ska integreras med svenskundervisningen och tycker att utbildningen ska vara en del av SFI-undervisningen eller en del av övrig undervisning för gymnasieungdomar.

– När jag läste svenska så lärde vi oss vad huvud och arm hette men vi fick aldrig lära oss namnen på våra könsorgan. En tonårskille som kommer till Sverige och får problem kommer att dra sig för att söka hjälp och kan i stället bli utåtagerande.

Han nämner att det finns kvinnor som kommer hit som aldrig har gått i skolan och som vill börja arbeta inom vården.

– Hur ska du kunna göra det om du inte vet vad dina organ heter?

David Saleh talar kurdiska, persiska, arabiska, engelska och svenska, vilket gjorde att han kunde kommunicera med många andra som var nya i Sverige när han kom hit. På det sättet blev han ofta en länk till det svenska samhället och många vände sig till honom för stöd.

– Det kom tjejer till mig som mådde dåligt när de hade fått mens. I många kulturer är det skamfyllt så de kunde inte prata om det och killarna ansåg dem vara orena, för så är det i vissa länder. Skolans uppgift är att informera och främja hälsa oavsett kön.

Han säger att det kan vara svårt för unga människor från en hederskultur att komma in i det svenska samhället på ett bra sätt utan grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar.

– Jag kommer från ett kollektivt samhälle och Sverige är ett individualistiskt samhälle. I Irak är gruppen i fokus, vilket innebär att du måste tänka på vad du gör för att inte svika gruppen. I Sverige fungerar det inte så och det måste vi berätta direkt.

David Saleh berättar att utbildningen har fått ett positivt mottagande av både elever och föräldrar. Eleverna är en tacksam målgrupp att undervisa, menar han. Kunskapen mottas med stor entusiasm.

– Det är viktigt att människor som kommer hit tycker att de kommer till ett bra land, då kommer de att vilja bidra till samhället. Men för att de ska tycka det så måste någon räcka ut en hand och den handen kommer från skolan. Kärleken är som störst när alla får vara den de är och när alla får en plats, oavsett vem man är.

Fakta. David Saleh
David Saleh är behandlingspedagog och legitimerad vårdlärare och har undervisat grupper på gymnasieskolor i Stockholm under flera år.
Nu arbetar han med att föreläsa, utbilda och handleda lärare inom sex och samlevnad för nyanlända i hela landet.
Han har även gjort undervisningsmaterialet ”Sex och samlevnad för nyanlända” (Gothia förlag).
David Salehs råd till lärare:
1. Var inte rädd för att tala om sex och andra känsliga frågor. Målgruppen uppskattar kunskapen som du förmedlar.
2. Som lärare är du en viktig aktör.
3. Utgå ifrån hur det är i klassrummet i stället för ifrån hur det borde vara.
4. Eleverna tar emot kunskapen med stor tacksamhet.Källa: DN
annonser

Föreläsare

Ämnen

barn som anhöriga  handledning  alkoholism  
Hitta fler föreläsare här