Elevhälsan - Elevhälsan - Anpassa skolan - podden Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anpassa skolan - podden

Välkommen till en ny intressant Podcast. Här får du lära dig konkreta tips hur du som lärare kan anpassa skolan för alla elever med funktionsvariation. Vi ger tips och råd kring anpassningar i klassrummet, bemötande, relationer, elever med psykisk ohälsa, undantagsbestämmelsen, problematisk skolfrånvaro, dokumentation etc. Vi släpper ett podavsnitt varannan vecka. Maila oss gärna med frågor: anpassaskolan@gmail.com.
Postat 2019-02-01 10:27

Avsnitt 20 Hur kan man öka sin relationskompetens?

Hallå igen!

I detta avsnitt går vi igenom och ger konkreta tips på hur du som lärare/skolpersonal kan öka din egen relationskompetens.

Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor.
Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen ska uppnås, men även för att goda relationer är värdefulla i sig.
Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling.

https://anpassaskolan.com/podcast/

Postat 2018-12-13 16:37

Avsnitt 19 De osynliga barnen.

De osynliga barnen.

Vi diskuterar ”Kalla Faktas” program om hemmasittare-”De osynliga barnen”

Bakgrund, nuläge och framtid. Hur ser det övergripande skolsystemet ut och hur kan dagens skola arbete med problematisk skolfrånvaro/hemmasittare.

Statistiken säger att det rör sig om ca 5500 elever i Sverige som inte går till skolan. Vi tror dock att det är en låg siffra, det är troligtvis många fler.


Skolsystemet

Ordet inkludering har använts på ett ojämlikt sätt. Vissa kommuner lade ned alla mindre undervisningsgrupper och för många elever med problematisk skolfrånvaro så blev det en svårighet att komma till skolan.

Skollagen 2011, med komplettering år 2014.

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

Särskilt stöd

7§ Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.

Det kan vara paragraf 7 som har varit den svårtolkade delen i skollagen från 2011 och fram för allt delen ”Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör”.


Kommunen har ansvaret och det finns ingen övre gräns för hur mycket en skola ska anpassa för en enskild individ.

Dagens skola

Hur ska en skola jobba för att undvika att elever får problematisk skolfrånvaro?

-Tydlig policy från skolledningen
-Gemensamt arbetssätt på skolan
-Schemalagd tid för samarbete
-Utbildning av personal
-Kollegialt arbete
-Ansvarig lärare i arbetslaget
-Kartläggning av kompetens på skolan
-Kartläggning av skolfrånvaro
-Uppföljning och anpassningar


Vi önskar en God Jul och så ses vi i januari!

Avsnitt 19 De osynliga barnen. Hur blev det så här?

Postat 2018-11-18 14:43

Avsnitt 17. Viktiga frågor från våra lyssnare.

Vi svarar på frågor från våra lyssnare.

Frågor från föräldrar.
1. Hur når man fram till en mentor på skolan som inte har kunskaper om NPF-diagnos?
2. Jag har ett barn som inte går till skolan, vad ska jag göra?

Frågor från lärare.
1. Jag har en elev som alltid kommer sent på mina lektioner, hur ska jag tänka?
2. Jag har en elev/elever som inte kan sätta igång med uppgifter själv och jag har inte tid att hjälpa hela tiden. Hur gör jag?

Vi ger även tips på litteratur, podcasts och hemsidor.

Joanna Lundin
www.bokus.com/bok/9789144118581/…fungerar-for-alla/

Anna Sjölund m.fl.
www.bokus.com/bok/9789127819047/…gorande-pedagogik/

Diana Lorenz
www.bokus.com/bok/9789177410867/…elever-med-autism/

NPF-podden
urskola.se/Produkter/198042-NPF-podden/Visa-alla

Mr Bartons Maths
www.mrbartonmaths.com/index.html

Lyssna här ->https://anpassaskolan.com/podcast

ADHD elevhälsa extra anpassningar kollegialt lärande ledningssystem npf skola
Postat 2018-11-01 19:38

Avsnitt 16. De bästa tipsen från Joanna Lundins bok "En skola som fungerar för alla".

Hallå, den här veckan bjuder vi på detta!


-Vi har läst Joanna Lundins bok: ”En skola som fungerar för alla” (Studentlitteratur, 2018).
-Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation.

-Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn?
-Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det?
-Knep som inte kostar något för verksamheten.

-Hur kan man ta vara på skolans interna kompetens?
-Hur kan man skapa gemensam elevsyn och en välgrundad värdegrund i skolan?

-Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt kring problematiska skolbeteenden?
-När ska jag kontakta föräldrarna?

-När är det lämpligt att ge läxor?

-Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö med kognitiva hjälpmedel? Konkreta tips.

-Magiska 7:an, hur gör man?

-Vad är förändringspyramiden?
-Vi har läst Joanna Lundins bok: ”En skola som fungerar för alla” (Studentlitteratur, 2018).
-Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation.

-Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn?
-Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det?
-Knep som inte kostar något för verksamheten.

-Hur kan man ta vara på skolans interna kompetens?
-Hur kan man skapa gemensam elevsyn och en välgrundad värdegrund i skolan?

-Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt kring problematiska skolbeteenden?
-När ska jag kontakta föräldrarna?

-När är det lämpligt att ge läxor?

-Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö med kognitiva hjälpmedel? Konkreta tips.

-Magiska 7:an, hur gör man?

-Vad är förändringspyramiden?

Lyssna här -> https://anpassaskolan.com/podcast/

Vi hade även tid för ett besök på NPF-skoldagarna. Var det flera som också var där?

Postat 2018-10-21 20:54

Avsnitt 15 Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanande beteenden.

Hej igen! 

Vi fortsätter att berätta om ”Samarbetsbaserad problemlösning-CPS” utifrån mottot ”Barn gör rätt om de kan”

-Kartläggning för att identifiera utmanande beteenden och olösta problem utifrån ett PlanB-samtal
-Olika sätt att kommunicera med elever
-Hur når du flickor med utmanande beteenden?
-Hur kan pedagoger samarbeta kring elever?
-Hur vet jag när jag ska ta hjälp av andra?
-Vad kan skolan hjälpa till med och vad kan andra runt eleven hjälpa till med?
-SIP-plan. (Samordnad individuell plan)
-Hur löser vi problem vi själva skapat?
-Extra anpassningar utifrån en kartläggning
-Ärenden för elevhälsan

https://www.livesinthebalance.org/

Lyssna här, https://anpassaskolan.com/podcast/

Vi har mycket som händer under oktober månad som ni lyssnare snart kommer få ta del av! 

Sista veckan i oktober kommer ni kunna hitta oss på NPF-skoldagarna i Solna. Kanske ses vi där?

Ses snart igen!

Postat 2018-10-02 19:09

Avsnitt 14 Samarbetsbaserad problemlösning, hur fungerar det?

Hej!

Det här avsnittet har vi pratat med Fouzi Benbouzid som är utbildad inom samarbetsbaserad problemlösning, CPS. Inom skola är han även utbildad Rektor. 

Vi har intressanta diskussioner om hur, när och av vilka, modellen kan användas.

Lyssna gärna här,

https://anpassaskolan.com/podcast/

Trevlig lyssning hälsar

Cicci & Jimmy

Postat 2018-09-18 14:25

Avsnitt 13. Ledarskap i klassrummet. Tre tips.

Hej igen!

Nu har vi släppt ett nytt avsnitt, avsnitt nr 13.

Hur kan du skapa ett gott ledarskap i klassrummet och varför ska du göra det?
Vi hjälper dig med tre viktiga saker som du behöver tänka på.

-Det emotionella stödet
-Klassrumsorganisationen
-Instruktionsstöd

Om du jobbar lite extra med dessa faktorer kan du vinna mycket tid och öka både elevers inlärning och engagemang.

Titta gärna på Vetenskapens värld;  svtplay -> "Bästa skolan"

Vårt avsnitt hittar du här -> Ledarskap i klassrummet. Tre tips.

Trevlig lyssning!

Cicci & Jimmy

klassrum skola
Postat 2018-09-06 14:13

Avsnitt 12. Varför ska skolan satsa på ett aktivt elevhälsoteam?

Avsnitt 12 diskuterar vi hur vi kan jobba med elevhälsa på ett framgångsrikt sätt! Mycket intressant avsnitt med konkreta tips!

Mattias hittar ni på psykologmwretman.se/

Tack också till vår samarbetspartner teknologiskinstitut.se, använd rabattkoden "anpassaskolan" och få 15% rabatt!

Lyssna här --> Avsnitt. 12. Varför ska skolan satsa på ett aktivt elevhälsoteam?

Trevlig lyssning

Cicci & Jimmy

Postat 2018-08-21 11:51

Avsnitt 11 Psykisk hälsa hos elever främjas genom tidiga insatser.

Välkommen tillbaka efter sommaruppehållet!

Nytt avsnitt idag på podden Anpassa skolan.

Vi vänder på begreppet psykisk ohälsa. 
Hur ser det ut i Sverige förr och nu och hur pratar vi om psykisk ohälsa.

Vad händer med oss om vi byter ordet ohälsa mot hälsa?
Vilka faktorer främjar hälsa och förebygger elevers ohälsa?
Varför behöver vi tidiga insatser i skolan för att främja psykisk hälsa?

Gäst är skolpsykologen Mattias Wretman. https://psykologmwretman.se/

Glöm inte att ni får 15% på teknologisk instituts kurser om ni använder rabattkoden ”anpassaskolan”
https://www.teknologiskinstitut.se 

Länk till Avsnittet Psykisk hälsa hos elever främjas genom tidiga insatser

Trevlig lyssning!

Postat 2018-06-19 13:52

Avsnitt 10. Det bästa från säsong 1

Vi sammanfattar vårterminens alla avsnitt. Vad har vi lärt oss under alla avsnitt och vilka gemensamma nämnare har vi hittat. Vi ser fram emot nya äventyr i höst. Hör gärna av er med tips och förslag på anpassaskolan@gmail.com. 

Vi vill även stolt tacka vårt samarbete med Teknologisk institut och passa på att påminna om deras konferenser. Använd rabattkod "anpassaskolan" och få 15%.

https://www.teknologiskinstitut.se/skola-och-utbildning/c295221

Lyssna här

Avsnitt 10-Det bästa från säsong 1

Trevlig sommar önskar!

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här