Elevhälsan - Elevhälsan - Jimmy Svensson och Cicci Agestrand - Matteundervisningens framgångsmetoder Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anpassa skolan - podden

Välkommen till en ny intressant Podcast. Här får du lära dig konkreta tips hur du som lärare kan anpassa skolan för alla elever med funktionsvariation. Vi ger tips och råd kring anpassningar i klassrummet, bemötande, relationer, elever med psykisk ohälsa, undantagsbestämmelsen, problematisk skolfrånvaro, dokumentation etc. Vi släpper ett podavsnitt varannan vecka. Maila oss gärna med frågor: anpassaskolan@gmail.com.

Matteundervisningens framgångsmetoder

Hej!

I avsnitt 26 pratar vi om framgångsmetoder för undervisning i matematik. 

Om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning.

Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?
Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.
Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?
Vad är pseudodyskakyli?
Anpassningar i klassrummet.

Vi har även i detta avsnitt samarbete med det digitala hjälpmedlet Matteappen som finns för grundskolan.
Olika metoder för olika elever?
Hur du kan individanpassa din undervisning?
www.matteappen.se

Lärande i matematik
Avhandling av Yvonne Liljekvist. Karlstads universitet
Länk: www.diva-portal.se/smash/get/diva2…/FULLTEXT01.pdf

Lyssna på avsnittet här ->https://anpassaskolan.com/podcast/

Ses snart igen!

Inlagt 2019-12-06 17:26 av Jimmy Svensson och Cicci Agestrand| Läst 2323 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se