Elevhälsan - Elevhälsan - Jimmy Svensson och Cicci Agestrand - Nytt avsnitt! "fråga hur vi mår, inte hur det går" Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anpassa skolan - podden

Välkommen till en ny intressant Podcast. Här får du lära dig konkreta tips hur du som lärare kan anpassa skolan för alla elever med funktionsvariation. Vi ger tips och råd kring anpassningar i klassrummet, bemötande, relationer, elever med psykisk ohälsa, undantagsbestämmelsen, problematisk skolfrånvaro, dokumentation etc. Vi släpper ett podavsnitt varannan vecka. Maila oss gärna med frågor: anpassaskolan@gmail.com.

Nytt avsnitt! "fråga hur vi mår, inte hur det går"

Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"

Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)

En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.
Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever kan bli en riskgrupp om de inte får rätt stöttning.

Vi går igenom hur du som personal i skolan kan upptäcka, bemöta och hjälpa dessa elever.

Elevhälsans roll
Sekretess
Relationens betydelse
Samarbete med externa aktörer (socialtjänst, BUP, polis etc)
Överlämning mellan stadier
Feltolkningar av beteende och symtom
Ansvar och resurser

Utifrån rapporten ger vi er råd vad dessa elever vill ha av skolan.

Avsnitt 27->https://anpassaskolan.com/podcast/

Länkar:

vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/upl…porten-här.pdf

https://vuxen.maskrosbarn.org/…/Lärarmaterial-för-att-upptä…

vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/upl…askrosbarn.pdf

vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sekt…porter-bocker/

Inlagt 2020-03-06 17:59 av Jimmy Svensson och Cicci Agestrand| Läst 2474 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

studiedagar  extra anpassningar  föreläsningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se