Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka

Förra året tog Skolinspektionen och BEO emot 1544 anmälningar om kränkande behandling. Det är ökning med 17 procent jämfört med året innan. Kränkande behandling fortsätter att vara den största kategorin när det gäller anmälningar till Skolinspektionen.

Det är nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling i skolan. Med tanke på det är varje anmälan ett misslyckande. Vi vet att 10 procent av eleverna i årskurs 9 inte känner sig trygga i skolan och ett en av sju elever i samma årskurs ibland känner sig rädd för en annan elev. Anmälningarna till oss är tyvärr bara toppen av ett isberg.

Antalet anmälningar har ökat varje år sedan BEO startade 2006. Fler och fler känner till att vi finns och att det går att anmäla. Det är svårt att säga om antalet anmälningar också avspeglar hur många elever som utsätts för mobbning och kränkningar. Under hösten 2015 fick frågor om mobbning stort utrymme i media, inte minst i Morgans mission i SVT. Vi på BEO har fått fler samtal och mejl under hösten och det har förmodligen påverkat antalet anmälningar. Det är positivt att de här frågorna får uppmärksamhet och att fler elever och föräldrar förhoppningsvis får kunskap om sina rättigheter.

Fortfarande många fall av personalkränkningar

Något som oroar mig mycket är att antalet anmälningar som gäller personalkränkningar fortsätter att vara högt. Hela 40 procent av anmälningarna rör just personal som har kränkt en elev. Det finns ett absolut förbud, som det heter i skollagen, för personal att kränka elever. Elever är skyldiga att gå i skolan. För en elev som blir kränkt av en lärare blir det därför en dubbel kränkning.

Det är huvudmännen som har huvudansvaret för att stoppa och förebygga kränkningar och mobbning i skolan. Tyvärr har det budskapet inte nått fram till alla. Varje vecka har jag kontakt med huvudmän som inte känner till sina skyldigheter, trots att lagen är mycket tydlig på den punkten.

Går utvecklingen att vända? Trots de nedslående siffrorna är jag positiv. Det går att få en skola fri från mobbning och kränkande behandling. Läs mer i mitt tidigare inlägg: 5 steg för en skola utan kränkningar.

Läs mer

Anmälningar och beslut 2015

Inlagt 2016-02-22 15:47 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 70430 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

digital stress  stress  pulsträning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se