Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Anmälningarna till BEO är inga bagateller Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Anmälningarna till BEO är inga bagateller

En uppfattning jag då och då stöter på är att det är alldeles för lätt att göra anmälningar till Barn- och elevombudet. Elever som på något sätt är missnöjda med sin skolsituation kan enkelt fylla i ett formulär på webben, istället för att kanske ta tag i problemen på andra sätt. Ibland talas det om en ”kränkhetskultur” där elever idag anses vara för lättkränkta och att de är oförmögna att emot någon form av kritik.

Den uppfattningen delades senast av Ann-Charlotte Marteus i Expressen. Marteus har sin utgångspunkt i en undersökning från Lärarnas riksförbund där var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen. I samma undersökning svarar 40 procent att de varit med om att föräldrar och elever har hotat med att anmäla dem. Enligt Marteus beror detta på elevernas stora maktövertag över lärarna och att många elever helt enkelt är för lättkränkta.

Självklart är det mycket oroande att lärare utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. En trygg arbets- och skolmiljö borde vara en självklarhet för både elever och lärare. Men Marteus slutsatser om orsaken saknar grund. Att ta bort möjligheten att anmäla till Skolinspektionen och BEO är inte lösningen på varken lärarnas eller elevernas arbetsmiljö.

Anmälningarna till BEO är inga bagateller. De ärenden som gäller så kallade personalkränkningar, som vi väljer att gå vidare med handlar om vuxna i skolan som förlorat kontrollen över en situation och låtit det gå ut över en elev. Det är helt förbjudet för vuxna att kränka barn i skolan, men ändå ser vi allt för många sådana fall varje år.

Det är inte för lätt att anmäla till BEO. Förra året kom det in totalt 1544 anmälningar om kränkande behandling till Skolinspektionen och BEO. I ungefär hälften av fallen konstaterades att skolan hade brustit på något sätt. Det finns ingenting som tyder på att det är för lätt att anmäla eller att vi får in ”för många” anmälningar. Tvärtom tror jag att det är för svårt för många att anmäla till oss. Jag har många gånger konstaterat att antalet anmälningar bara är toppen av ett isberg. Av de anmälningar som kommer in görs ytterst få av eleverna själva, utan det är istället föräldrarna som tar hand om den processen, som ofta är krävande på flera sätt.

Det är huvudmännens och rektorernas ansvar att se till att eleverna får en trygg skolmiljö fri från kränkningar samtidigt som lärarna får goda arbetsförhållanden och förutsättningar att göra sitt jobb. Det finns ingen motsättning i den frågan.

Läs mer:

Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka

Inlagt 2016-04-27 13:59 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 75499 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  samverkan  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se