Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Mobbningen tar inte sommarlov Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Mobbningen tar inte sommarlov

Snart är det sommarlov, något som de flesta elever ser fram emot. För elever som blir mobbade kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det kan också vara så att mobbningen fortsätter utanför skolan, till exempel i sociala medier som Facebook och Instagram.

 

I en del av de anmälningar som kommer in till Barn- och elevombudet (BEO) ser vi också att skolor ibland avstår från att rapportera, utreda och om det behövs åtgärda kränkningar som sker i nära anslutning till ett lov, trots att skollagen tydligt säger att skolan ska ta tag i problemen skyndsamt. Vi på BEO har nyligen fått in en anmälan om en skola som meddelat att man inte tänker sätta in några åtgärder nu eftersom det snart är sommarlov. Hur kommer det sig att man resonerar så?

 

Normalt brukar vuxna som arbetar i skolan tänka på barnets bästa, så jag tror inte det handlar om likgiltighet inför det obehag som barnet kommer att känna under lovet. Kanske kan det bero på att man inte tänker på eller inte känner till att eleven utsätts för kränkningar via sociala medier utanför skoltid. Men det kan också bero på att man hoppas att problemet ska gå över av sig självt under sommaren, utan att skolan behöver göra något.

 

Min erfarenhet är att det inte alls går till på det sättet. Vi på BEO har haft många samtal med barn som berättat om plågsamma lov och en oro som tilltar ju mer skolstarten närmar sig. När det händer mister sommarlovet sin funktion som en tid för vila och rekreation. I stället blir det en väntan på att kränkningarna
ska fortsätta när skolan börjar igen. För lika säkert som det är att lovet tar slut, lika säkert är det att plågoandarna inte slutar med sina kränkningar bara för att det har varit lov. Om det börjat nya elever i klassen kan det till och med vara så att de som kränker blir fler.

 

Förra året krävde BEO ett skadestånd på 70 000 kronor från en huvudman som inte reagerat tillräckligt starkt på att en elev mobbades av andra elever, bland annat hade hon blivit misshandlad i samband med en skolavslutning. Flickan hade blåmärken och berättade om misshandeln i juni, men skolpersonalen sa ingenting till rektorn, och när skolan fick information om händelsen igen efter sommaren konstaterade man att det gått för lång tid för att man skulle kunna utreda händelsen. BEO påpekade då att skyldigheten att utreda uppgifter om kränkande behandling inträder så snart någon som jobbar på skolan får reda på att en elev upplever att hon eller han blivit utsatt för kränkningar.

 

Ingen elev borde få sitt sommarlov förstört av oro för att skolan inte agerar direkt utan hoppas på att alla ska vara goda vänner igen när skolan sätter igång till hösten. Tyvärr går det sällan till så. Mobbningen tar inte sommarlov.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Inlagt 2014-06-04 11:04 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 10442 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  skola  förskola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se