Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - När skoldagens kränkningar fortsätter på nätet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

När skoldagens kränkningar fortsätter på nätet

Det blir allt tydligare för mig att nätet gjort att kränkningar från skolkamrater kan pågå dygnet runt. När skoldagen tar slut fortsätter ofta glåporden och de elaka kommentarerna i olika forum på nätet. Det kan vara kränkande inlägg på Facebook, Twitter och bloggar, eller taskiga bilder och filmer på Instagram och Youtube eller någon av alla de andra sociala kanaler som ungdomar använder. För många unga är möjligheten att vara med i sociala forum något positivt, som medför nya vänner med liknande intressen och inbjudningar till roliga evenemang - men för många finns också en baksida med kränkningar och mobbning.

   

Enligt Skolverkets skrift ”Skolverkets iakttagelser och kommentar” utsätts nio av tio elever som utsätts för kränkningar på nätet också för kränkningar i skolan. Den bilden känner jag igen från de anmälningar som kommer in till oss på Barn- och elevombudet (BEO). Möjligheten att vara anonym är säkert ett skäl som gör det lättare för en del att skriva saker på nätet som de kanske inte skulle säga ansikte mot ansikte.

   

Om kränkningar på nätet har ett samband med skolans verksamhet är skolan skyldig att utreda vad som hänt och se till att kränkningarna upphör. Det gäller oavsett om kränkningarna sker under eller efter skoltid - på eller utanför skolans område. Precis som när det gäller andra kränkningar ska skolpersonal som får veta att någon elev upplever att hon eller han utsatts för en kränkning anmäla det till rektorn, som i sin tur skyndsamt ska anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är ansvarig för att en utredning genomförs och utredningen ska sedan ligga till grund för skolans åtgärder för att få slut på kränkningarna.

   

Tyvärr är det vanligt att skolor slår ifrån sig när nätkränkningarna skett på fritiden. Ett exempel från BEO:s verksamhet är en skola som kände till att en elev blivit utsatt för kränkningar på nätet av andra elever. Skolan tyckte inte att den hade något ansvar eftersom kränkningarna skett utanför skolans område. Skolan bad visserligen att få se de meddelanden som skickats på nätet för att kunna åtgärda eventuella problem, men utan att göra någon utredning. BEO fann i sitt beslut att skolan brustit i sin skyldighet att utreda kränkningar, eftersom kränkningarna hade ett samband med skolans verksamhet.

   

Ett mer positivt exempel rör en skola där en elev lagt upp en bild med en kränkande kommentar om en annan elev på Instagram. Skolan gjorde flera saker för att få stopp på kränkningarna. Bland annat pratade skolan med eleverna om hur man beter sig schysst på nätet och höll en workshop om nätkränkningar för föräldrarna. Skolan förde även enskilda samtal med den elev som blivit utsatt och dennes föräldrar. BEO bedömde i detta fall att skolan inte hade brustit i sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder.

   

Precis som när det gäller andra kränkningar behöver skolan arbeta förebyggande mot nätkränkningar. Det kan till exempel handla om att prata om en så enkel, men tyvärr inte alltid självklar, sak som att man ska bete sig lika bra mot andra på nätet som man skulle göra om man träffade dem i verkligheten. Skolorna bör se arbetet kring nätkränkningar som en del av det löpande värdegrundsarbetet.

   

Det handlar också om att göra skolans personal medveten om hur vanligt det är med nätkränkningar och om skolans ansvar för att utreda och åtgärda även kränkningar som skett utanför skoltid. Vi vuxna kan också behöva fundera över vårt eget beteende online och tänka på att föregå med gott exempel.

   

Många vuxna tycker att det är svårt att hålla kontroll på vad barn och ungdomar gör på nätet, och det förstår jag absolut att det kan vara. De flesta unga vill inte berätta om allt de gör för sina föräldrar och andra vuxna. Det man kan göra är dels att skaffa sig så mycket kontroll som möjligt, dels att lyssna och agera när en elev väljer att berätta om sin utsatthet. Genom att skapa goda relationer och visa intresse för eleverna kan man kanske också få deras förtroende när de behöver hjälp på grund av kränkningar - vare sig dessa sker på nätet eller någon annanstans.

   

Tips och råd

Inlagt 2015-02-24 13:19 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 56755 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  stress  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se