Elevhälsan - Elevhälsan - Helena Wallberg - Ökad närvaro med distansundervisning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagogen Mod & Metod

Det inkluderande klassrummet

Ökad närvaro med distansundervisning

Det är en samlad anekdotisk bild men det är samma bild som ges på många håll. Närvaron har ökat sedan distansundervisningen började. Det gäller skolor med stor andel högpresterande elever och det gäller skolor som i vardagen får kämpa med elevers höga frånvaro. 

Det är inte bara närvaron som blivit bättre, även andelen elever som “lämnar in” eller presterar verkar ha ökat på de gymnasieskolor jag har varit i kontakt med i olika delar av Sverige-ett 30-tal olika skolor. Jag får också höra att det är andra elever som behöver stöttning i denna lärmiljö än i klassrummet. Det är alltså inte säkert att de elever som är i behov av individuella stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd fortfarande är det i distansundervisningen.

Om det är så och det håller i sig innebär det att vi behöver undersöka vad detta beror på. Vad säger eleverna? 

Av naturliga skäl har jag inte träffat så många men några har jag kunnat kontakta och de säger så här:

“Det tar mindre energi när man inte behöver åka till och från skolan”

“Lektionerna kommer igång direkt, det är inte så mycket som stör”

“Jag kan ta det i min takt. Gå och hämta en kopp te när jag vill och gå tillbaka till datorn för att följa lektionen”

“Det är bättre att chatta frågor än att räcka upp handen i klassen”

“Jag få mer fokus, framförallt under mattelektionerna”

“Det märks mer vilka lärare som ändå bara delar ut en uppgift och låter oss jobba själva”

Observera att allt detta fortfarande är anekdotiskt, men ändå intressant. Jag skulle vilja att vi undersöker detta mer. 

Jag tänker att elevhälsan är en resurs att använda för att undersöka friskfaktorer och skyddsfaktorer vid distansundervisning. På så sätt kan vi stärka skyddsfaktorerna även i en fysisk lärmiljö när vi går tillbaka till ordinarie skola. Vad är det till exempel som gör att lektionen kommer igång direkt och hur kan man få till det i skolans lokaler? Vad säger eleverna om detta? Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande och är därför väl lämpade för undersökningar av detta slag. Varför inte gå ut på bred front och skapa enkäter till elever utifrån de olika perspektiv som elevhälsan står för? 


Några frågor jag skulle vilja ha svar på:

  • Tycker eleverna att läraren får en annan roll nu? Isåfall vilken? Hur märks det?
  • Tycker eleverna att de kan få mer hjälp av lärare? Hur då? Om inte, vad saknar de? 
  • På vilka sätt tycker eleverna att de har möjlighet att jobba i egen takt i distansundervisningen? Hur skiljer det sig från den fysiska klassrumsmiljön? 
  • Hur tycker eleverna att lärarna följer upp arbetet nu? Skiljer det sig från förut? 
  • Hur utformas instruktioner och uppgifter i distansundervisningen och hur skiljer det sig från förut? 
  • Vad skulle eleverna vilja att distansundervisningen tar med sig tillbaka till ordinarie undervisningen? 
  • Vad längtar eleverna efter i ordinarie klassrumsmiljö och/eller skolmiljö?

 

Inlagt 2020-03-30 09:45 av Helena Wallberg| Läst 8098 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Konflikthantering  Trygghet  Servicebemötande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se