Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - En rättighetsbaserad skola Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator och egen företagare. Hon har mångårig erfarenhet från förebyggande arbete och metodutveckling inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.

En rättighetsbaserad skola

Tack för att du bryr dig om alla elevers lika värde och allas rättigheter! Inför 10:e december, internationella människorättsdagen, undrar jag över:

  • Hur märks det att din skola står upp för alla människors lika värde och rättigheter?
  • Vad är ni mest stolta över att ni gör?
  • Vad vill ni gärna sprida till andra?
  • Vad säger elever att ni måste bli bättre på?
  • Vad är en rättighetsbaserad skola?

Jag undrar hur elever kommer till tals och hur de tas på allvar i det som viktigt för dem själva. Det som ligger i förgrunden och som upptar stor del av elevens tid, tankar och känslor. Ses elever som "hela människor" i sitt livssammanhang? Tas hänsyn till psykosocial situation och till hur deras egna erfarenheter påverkar dem?

Så många upplever stress, oro, ångest. Kön till adekvat stöd och behandling är ofta lång. Det gör mig djupt oroad.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som beskrivs på följande sätt: "Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen."Skolagens 1 kapitel 4§

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 29 säger att skolan ska ge alla elever förutsättningar till utveckling.

Jag vet att många gör mer än sitt yttersta. Både elever och personal. Elever ställer upp för varandra. Skolpersonal engagerar sig även på sin fritid.

Önskar oss alla en rättighetsbaserd skola med god arbetsmiljö och arbetsglädje! Det har vi alla rätt till.

Inlagt 2017-12-08 13:08 av Titti Schönbeck| Läst 12212 ggr. | Permalink
(Logga in för att skriva en kommentar)
annonser

Föreläsare

Ämnen

självförtroende  anpassningar  utanförskap  
Hitta fler föreläsare här