Elevhälsan - Boktips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Boktips

Boktips

Specialpedagogiska Institutionen; Elevhälsan idag, 31 kommuner berättar

Synpunkter och arbetssätt från Specialpedagogiska institutets seminarieserie kring elevhälsa, våren 2006, sammanfattas i rapporten Elevhälsan idag - 31 kommuner berättar.  Läs mer


Lisbeth Stahre: Övervikt handlar om känslor

Övervikt handlar om känslor vänder sig till dig som är trött på att gå upp och ner i vikt. Trött på att känna tillfredsställelsen av att gå ner några kilon och uppleva besvikelsen av att snart gå upp samma kilon igen och ställer dig frågorna: Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt? Varför kan jag inte stå emot suget att stoppa något i munnen? Varför kan jag inte behålla viktnedgången?  Läs mer


Lisbeth Stahre: Kognitiv behandling vid övervikt och fetma

Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt? ?Varför kan jag inte stå emot suget att stoppa något i munnen? ?Varför kan jag inte behålla viktnedgången?
Därför att övervikt och fetma inte i första hand handlar om kost, utan om självbild, stress och negativa tankar och känslor.
Kognitiv behandling vid övervikt och fetma bygger på en specialdesignad KBT-metod för övervikts- och fetmabehandling som i två publicerade vetenskapliga studier på Karolinska Institutet visat sig leda till bestående viktnedgång, trots att själva behandlingen bara omfattar 10 veckor.  Läs mer


Birgitta Kimber: Att främja barn och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens

Allt lärande bygger på ett sammanhang. För att eleverna till fullo ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter skolan vill att de ska behärska måste eleverna kunna samarbeta med varandra och med sina lärare. För att kunna samarbeta krävs en hel del färdigheter som kan beskrivas som sociala och emotionella. Då elever har utvecklat sådana färdigheter kan de i högre grad samarbeta med andra, förstå andra och sig själva och även motivera sig själva. Detta är också grundläggande för att eleverna ska kunna leva ett hälsosamt liv och fullt ut kunna utveckla den potential som de har.  Läs mer


Kåver/ Nilsonne Tillsammans

En stor utmaning i våra liv är att fungera tillsammans - med vår livspartner, med våra barn och föräldrar, med våra släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi vill skapa och bevara goda relationer, men alltför ofta misslyckas vi. Här kommer en bok som hjälper dig att lyckas! Genom att utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv, kan du fatta kloka beslut. Genom att bekräfta andra, och dig själv, kan du både visa och få respekt. En relation som präglas av medkänsla och respekt ger glädje och utrymme för utveckling. Den här boken visar vägen dit!  Läs mer


Anna Kåver: Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi, verksam vid Karolinska institutet och på Akademiska sjukhuset, Uppsala samt i privatmottagning.  Läs mer


Åsa Nilsonne: Vem är det som bestämmer i ditt liv?

Medveten närvaro, mindfulness, innebär att vi är vakna i nuet och att vi lägger märke till det som sker omkring oss. Boken vill hjälpa oss att kunna styra vår koncentration och uppmärksamhet och att nå större självinsikt. En metafor i boken är "inre scen". Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra denna – välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen.

Åsa Nilsonne är psykiater, professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi. Hon är även en framgångsrik skönlitterär författare.  Läs mer


Margareta Forsberg Brunetter och Blondiner

Brunetter och Blondiner handlar om tjejer i Sverige i början av 2000-talet och deras förhållningssätt till sexualitet och samlevnadsrelationer. Vi ser hur förhållningssätt idag hänger samman med historiska och samhälleligt konstruerade sätt att se på dessa frågor. Vi möter tonårstjejer som lever i det senmoderna, mångkulturella Sverige. De talar om sin syn på varandra, på killar, på föräldrar, på bögar och lesbiska samt om sin egen lust och sina framtidsförväntningar.  Läs mer


Lena Nevander Friström: Kränkta människor samarbetar inte : inte ens bra idéer fungerar utan samarbete

Alla känner igen situationen: Ni är några få som är på plats i god tid till sammanträdet. Plötsligt tittar någon från ledningen in i rummet och säger: "Jaså, ingen har kommit ännu!"  Läs mer


Lars Karlsson Psykologins grunder

Den fjärde upplagan har en helt ny struktur, vilket gör den mer överskådlig. Boken har uppdaterats med aktuella forskningsresultat och avsnitten om mänskligt beteende ur ett biologiskt och evolutionspsykologiskt perspektiv och om stress har utökats. Ett nytt avsnitt om personlighetsstörningar har också tillkommit.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 27 28 29 30 31 ... 33 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

dokumentation  LSS/Personlig assistans  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se