Elevhälsan - Boktips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Boktips

Boktips

Steven Hayes SLUTA GRUBBLA BÖRJA LEVA

Förbered dig på att ta ett annorlunda perspektiv på ditt liv – och hur du lever det! ACT är en metod som betonar vikten av acceptans och engagemang för att kunna gå vidare om du är stressad, deprimerad, eller av någon annan anledning har fastnat i ett negativt levnadssätt.

Men Sluta grubbla börja leva är mer än en självhjälpsbok för ett specifikt besvär – det är en djupgående och fascinerande metod att komma i kontakt med och börja leva ett rikare och mer fungerande liv.

ACT (Acceptance Commitment Therapy) har också kallats "tredje vågens KBT". Förutom allmänheten, kommer även studenter och behandlare inom KBT vara en målgrupp för boken. Bokens budskap påminner om det som Anna Kåver och Åsa Nilsonne för fram i sina böcker, en kombination av KBT och Acceptans.  Läs mer


Beckman ADHD/DAMP

Det finns nu en hel del kunskap om ADHD/DAMP och varför en del barn får svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, vilka är de viktigaste symtomen. I boken presenteras forskningsläget när det gäller att förstå och ställa diagnos, testa, behandla samt utforma stöd och pedagogik för både barn och vuxna med ADHD/DAMP. I ett särskilt kapitel berättar Katrin om hur hennes eget och hennes barns liv med ADHD har gestaltat sig.  Läs mer


KOMPIS BOKEN SORG

För de allra flesta händer det inte. Men varje år mister fler än 3 000 barn och ungdomar en förälder eller ett syskon. Då är det viktigt att ha bra kompisar. Men hur ska en bra kompis vara när något så svårt händer? Finns det saker man helst inte ska göra eller säga? Törs man fråga om dödsfallet? Kan man vara precis som vanligt och skratta och skoja? I den här boken får du träffa några barn och ungdomar som förlorat en nära anhörig. Hur var deras kompisar då? Vad var bra och vad var kanske inte lika bra? Du får också träffa några kompisar.  Läs mer


Åsa Moberg: Hon var ingen Florence Nightingale : människan bakom myten

Florence Nightingale (1820-1910) blev känd som Damen med lampan, den självuppoffrande sjuksköterskan som räddade tusentals brittiska soldaters liv under Krimkriget 1853-1856. Det finns många föreställningar om Florence Nightingale och alla utgår de från att hon var en ängel i människogestalt som offrade sig helt för andra. Hon har kommit att representera manssamhällets dröm om hur en kvinna som agerar utanför hemmets slutna sfär borde uppträda - tyst, blygsam, diskret, och absolut ointresserad av pengar. Man har gjort om henne efter sina egna behov, något som ofta blivit starka kvinnors öde historien igenom.  Läs mer


Susanna Jernelöv Sov gott!

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen? Har du svårt att sova om natten? Då är du inte ensam. Många av oss lider av störd sömn, och det allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!  Läs mer


Christina Renlund: Doktorn kunde inte riktigt laga mig

Den här boken handlar om små barn med olika sjukdomar eller funktionshinder.
Barn som har stora frågor, hemliga tankar och starka känslor.
Vad betyder det för ett litet barn att inte kunna gå och springa, att inte kunna se, att ha trassliga och krångliga tankar, att vara annorlunda?  Läs mer


Henrik Day Poulsen: Det uppmärksamhetskrävande barnet

Självcentrerat uppförande, bristande självtillit, dålig anpassning och stress kännetecknar ofta vår tillvaro i det moderna samhället. Detta påverkar inte minst barnen, som lär sig av de vuxnas beteende. I värsta fall blir barnen själva egoistiska, uppmärksamhetskrävande och destruktiva.
Det uppmärksamhetskrävande barnet beskriver det samspel av ofta komplicerade förhållanden som tar sig uttryck i att barn blir känslomässigt krävande.  Läs mer


Olle Hillman: SKOLhälsovård - introduktion och vägledning

Hälsa och ohälsa hos barn och ungdom tar sig många olika uttryck. Detta ställer höga krav på skolhälsovården, som måste vara uppmärksam på såväl psykiska, fysiska som sociala tecken på hälsa och brist på hälsa. Med inriktning både på den enskilda individen och den omgivande miljön har skolhälsovården en stor och viktig uppgift i att främja hälsa och förebygga sjukdom hos barn och ungdomar i skolåldrarna.  Läs mer


Josefin Grände Utsatt för våldtäkt : en bok till dig som blivit drabbad

Boken vänder sig till dig som själv har blivit utsatt för våldtäkt och till dig som är anhörig.
Den riktar sig även till dig som i ditt arbete möter våldtagna kvinnor. I boken beskrivs vanliga känslor och reaktioner efter en våldtäkt, och också hur det är möjligt att kunna må bra igen.

Det finns även faktadelar kring lagstiftning, aktuell forskning, sjukvård och rättsprocess.  Läs mer


B-I OLsson - K Olsson Att se möjligheter i svårigheter

I denna bok presenteras olika psykologiska och specialpedagogiska teorier och bakgrundsförklaringar till varför en del barn och ungdomar drabbas av koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Den behandlar olika didaktiska och pedagogiska förhållningssätt och åtgärder som lärare kan använda sig av för att hjälpa och stödja dessa elever.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 28 29 30 31 32 ... 33 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Servicebemötande  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se