Elevhälsan - Kvinnlig könsstympning, Elisabeth Ubbe Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kvinnlig könsstympning, Elisabeth Ubbe

Det finns mer än 200 miljoner könsstympade flickor och kvinnor i världen. I Sverige uppskattar man att 38 000 eller fler kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. Ändå är kunskapen låg inom vården och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med de utsatta. Som barnmorska märkte Elisabeth Ubbe detta tydligt och vill nu sprida kunskap kring könsstympning för att vi ska kunna hjälpa och stötta kvinnorna.


Vad är könsstympning, vilka komplikationer kan uppstå och hur kan man fånga upp dessa flickor och kvinnor och se till att de får rätt hjälp och stöd?

Författaren låter oss möta människor som på olika sätt kommit i kontakt med kvinnlig könsstympning; det är kvinnor med egna erfarenheter, som blivit könsstympade som barn och nu för en kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas. Vi får möta människor som i sin profession på olika sätt arbetar för att uppmärksamma och sprida kunskap om kvinnlig könsstympning – och hur man ska kunna arbeta för att hjälpa och förebygga.

I boken Kvinnlig könsstympning får läsaren ökad förståelse och kunskaper tillsammans med handfasta råd att använda i sin egen vardag eller verksamhet. Boken vänder sig till alla som möter kvinnor som blivit könsstympade, t.ex. inom mödra- och barnhälsovård, skola och elevhälsa, ungdomsmottagningar och annan ungdomsverksamhet och socialtjänst.

2018-04-11

(Logga in för att skriva en kommentar)
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se