Elevhälsan - Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka; Kristina Bähr Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka; Kristina Bähr

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Boken ger svar på frågor som:

Hur kan vi:

  • stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?
  • anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?
  • bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?

Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga vad vi ska göra och inte.

Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.

Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.

Sagt om boken:"Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa."
Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

2020-05-05

(Logga in för att skriva en kommentar)
annonser

Föreläsare

Ämnen

studiedagar  skola  hälsofrämjande och förebyggande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se